• Start

Informacja dotycząca zakupu posiłków z terenu gminy Korczyna

INFORMACJA

dotycząca zakupu posiłków płatnych  dla uczniów z terenu gminy Korczyna

  1. W roku szkolnym 2023/2024 dożywienie dzieci rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu i dostarczeniu umowy do Szkoły Podstawowej w Korczynie.
  2. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnych), wypełnić drukowanymi literami i złożyć osobie odpowiedzialnej za dożywianie w danej szkole.
  3. Każda umowa otrzymuje indywidualny numer.
  4. W przypadku korzystania z dożywiania przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie należy wypełnić osobne umowy dla  każdego  z dzieci.
  5. Po złożeniu druku umowy rodzic (prawny opiekun) otrzymuje kopię umowy z jej numerem i  dokonuje przelewu odpowiedniej kwoty na konto żywieniowe.
  6. Niezawarcie umowy powoduje brak możliwości korzystania z posiłków.
  7. W treści przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonuje się wpłaty oraz OBOWIĄZKOWO numer umowy.

 

Do pobrania (format .pdf):

Międzynarodowy Turniej Siatkarski o Puchar Beskidu Niskiego

25 czerwca, już po zakończeniu roku szkolnego, Absolwenci Rocznik 2023 zagrali swój ostatni turniej. Żegnając się  z barwami SP Korczyna,  wywalczyli III miejsce na Międzynarodowym Turnieju Siatkarskim o Puchar Beskidu Niskiego.

Drużyna wystąpiła w składzie: Jan "Sionton" Wierdak, Filip "Ryszard" Gazda, Miłosz "Siwy" Zych, Alex Pelczar, Kacper Kuliga, Fabian Inglot oraz Nataniel Prajsnar.

Gratulacje Panowie! Będziemy za Wami tęsknić!

Czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

ROK SZKOLNY 2022/2023 UWAŻAMY ZA OFICJALNIE ZAKOŃCZONY

23 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek bieżącego roku szkolnego, a 484 uczniów naszej szkoły rozpoczęło zasłużone wakacje. Wcześniej jednak o godzinie 9.00 uczniowie klas I – VII spotkali się z wychowawcami w klasach, by podsumować całoroczną pracę i odebrać świadectwa, a część z nich również dyplomy i nagrody za wysokie wyniki w nauce.

Szczególne miejsce w harmonogramie uroczystości zajęły klasy ósme, kończące edukację w naszej szkole. Społeczność szkolna zgromadziła się o godz. 10.00 w sali gimnastycznej, by pożegnać Absolwentów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna, Pani Katarzyna Urbanek – Zastępca Wójta Gminy Korczyna, ks. Proboszcz Edward Sznaj – Kustosz Sanktuarium Św. J. S. Pelczara oraz Pan Adolf Kasprzyk – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Korczynie.

Wszystkich zebranych powitał Pan Dyrektor Artur Stodolak, który podkreślił, że rok szkolny 2022/2023 był bardzo pracowity, ale zarazem też niezwykle owocny – nasi uczniowie zdobywali cenną wiedzę i nowe umiejętności, równocześnie rozwijając swoje pasje, talenty i działając na rzecz innych ludzi. Pan Dyrektor pogratulował dzieciom i młodzieży osiągniętych wyników, podkreślając, że, niezależnie od średniej ocen, wszyscy z pewnością dali z siebie tyle, ile w tym momencie mogli. Wręczył również wyróżnienia i nagrody tym spośród Absolwentów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych, a także w sposób szczególny zaangażowali się w życie szkoły.

Czytaj dalej

Warsztaty Ic w Senior-Wigor - Oszczędzaj energię

19 czerwca uczniowie klasy Ic, wraz z wych. Jolantą Kwiatkowską, uczestniczyli w zajęciach pt. "Oszczędzaj energię". Wspólnie z Seniorami z Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor w Korczynie. Rozwiązywali zagadki, tworzyli mapę myśli i plakaty związane z tematem zajęć.

Czytaj dalej

Piknik Rodzinny 2023 - Powitanie wakacji

W niedzielę – 18 czerwca o godzinie 14.00 – na terenie obiektów korczyńskiej szkoły zrobiło się wesoło, gwarno i kolorowo, ponieważ tego dnia Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Korczynie oraz Wójt Gminy Korczyna zorganizowali dla lokalnej społeczności imprezę.

Piknik otworzył dyrektor - p. Artur Stodolak - przedstawiając liczne atrakcje oraz zapraszając do wspólnej zabawy.

Radosne świętowanie rozpoczęły występy szkolnych grup tanecznych przygotowywanych przez Monikę Wagę. Następnie zebrani mieli okazję obejrzeć i wysłuchać indywidualnych, a także grupowych występów, w których swoje zdolności oraz umiejętności zaprezentowali młodzi artyści z naszej szkoły.

 

Czytaj dalej

Ach, co to był za bal

W środę 15 czerwca w naszej szkole odbył się bal, zwany powszechnie komersem.

W podniosłą atmosferę wprowadził wszystkich – uczniów, wychowawców i rodziców – dyrektor szkoły, pan Artur Stodolak, który powitał zebranych oraz rozpoczął bal przecinając wstęgę. Uczniowie klas ósmych rozpoczęli bal dostojnym, staropolskim polonezem. Ów taniec, wcześniej trenowany pod okiem pani Agaty Pileckiej, jest obowiązkowym elementem rozpoczynającym tę imprezę.

Czytaj dalej