• Start

Informacja - konsultacje dla klas VIII

Informacja

  1. Od 18. stycznia 2021 r. istnieje możliwość skorzystania przez uczniów klas VIII z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.
  2. Konsultacje dotyczyć będą przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski).
  3. Konsultacje będą odbywać się po zajęciach zdalnych, w grupach liczących do 5 osób, według harmonogramu podanego przez wychowawców.
  4. Szkoła nie zapewnia dowozu uczniów na konsultacje.
  5. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konsultacji są wychowawcy klas VIII.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

eTwinning: Christmas traditions at our homes

Jest taki dzień bardzo ciepły choć grudniowy...

"Każdy dzień przybliża nas do świąt"

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich, a szczególnie dla dzieci radosnym przeżyciem. W okresie przedświątecznym uczniowie uczęszczający na zajęcia teatralne przy Szkole Podstawowej w Korczynie przygotowali program "Zwyczaje bożonarodzeniowe w naszych domach - Christmas traditions at our homes". Program miał na celu przedstawienie tradycji oraz zwyczajów obchodzonych w naszych polskich rodzinach jako element międzynarodowego projektu eTwinning pod tym samym tytułem. Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy wystąpili w projekcie: Annie Paradysz, Weronice Gonet, Alanowi Prajznarowi, Jakubowi Janocha, Ewelinie Nowickiej oraz Julii Kwolek.

Anna Grzesik
Jacek Zych

Projekt eTwinning: North East West South = N.E.W.S.!

To tytuł projektu eTwinning realizowanego przez kilku uczniów z klasy ósmych. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli już wielu projektach eTwinning, ale ten jest wyjątkowy ze względu na bardzo dużą liczbę realizujących go szkół - jest ich prawie czterdzieści. Głownie z krajów południowej Europy (Grecja, Turcja, Włochy), ale również z Francji, Hiszpanii, Litwy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a także z krajów pozaeuropejskich, np. z Gruzji, Indii, Azerbejdżanu. Z Polski są cztery szkoły (z Gniezna, Legionowa, Cieszanowa i Korczyny). Tak duża liczebność szkól zapewnia bardzo dużą różnorodność kulturowa projektu, ale jednoczęśnie wymaga dużej elastyczności i kreatywności. Bardzo ważna rolę spełnia dwójka koordynatorów – z Włoch i Turcji.

Czytaj dalej

Projekt eTwinning: Tell me, dear granny...

Projekt realizowany jest przez klasę 7 c. W zeszłym roku szkolnym klasa ta realizowała wspólnie ze szkolą w Hiszpanii projekt dotyczący zdrowego żywienia. Niestety dokończyliśmy go nieco wcześniej i w ograniczonym zakresie ze względu na naukę online.
W tym roku znowu nawiązaliśmy współpracę z nauczycielką z Hiszpanii ze szkoły w Walencji.
Tym razem zdecydowaliśmy się na projekt o pokoleniu dziadków i jego relacjach z młodymi ludźmi. Ze względu na sytuację epidemiologiczną tak zaplanowaliśmy działania, żeby można było kontynuować projekt, jeśli będziemy uczyć online.

Czytaj dalej

Projekt eTwinning: Recycling Schools

Od 2 marca 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Korczynie realizuje wspólnie ze szkołami z Turcji i Hiszpanii projekt eTwinning. Portal eTwinningLive ma za zadanie pomoc w realizacji projektu szkolnego przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nasz projekt eTwinning pt. "Recycling Schools" ("Szkoły recyklingowe”) dotyczy recyklingu i idei wtórnego przetwarzania materiałów. W ten sposób uczniowie pokażą jak świadomie korzystają z materiałów nadających się do recyklingu w szkole i w domu. Współpraca z zagranicznymi partnerami polega na wymianie informacji i wspólnym tworzeniu pomysłów. W projekcie uczestniczy 16 uczniów klasy szóstej z korczyńskiej szkoły.

Czytaj dalej

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Informuję, że wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021 organizowane są - przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - konkursy przedmiotowe z poszczególnych przedmiotów nauczania.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji konkursów pod adresem:

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2020-2021/

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w konkursach wychowawcy klasy w terminie do 13. listopada (tj. piątek) 2020 r.

Konkursy przedmiotowe rozpoczynają się o godzinie 10:00.

Wyjątkiem jest konkurs z języka polskiego,
który rozpoczyna się o godzinie 12:00.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły