• Start

W lokalnej prasie

Główny rezultat projektu, czyli międzynarodowy magazyn internetowy zawiera uczniowskie artykuły w języku angielskim na tematy związane z miejscowością, regionem lub krajem. Zgodnie z planem udało się przygotować trzy wydania tego czasopisma.

Do każdej szkoły i do każdego wydania była przyporządkowana szkoła partnerska, z której uczniowie zadawali dodatkowe pytania do danego artykułu. Zadaniem projektowym było też zaprezentowanie przykładów artykułów z projektowego czasopisma w lokalnej prasie. W "Prządkach" znalazła się informacja o projekcie i trzy przetłumaczone artykuły z naszych szkół partnerskich:

  • O św. Mikołaju – gimnazjum z miasta Onesti w Rumuni
  • O geoparku w Turcji – gimnazjum z miasta Salihli w Turcji
  • O prawach dzieci – gimnazjum z miasta Konak w Turcji

Bezpłatny miesięcznik informacyjny Gminy Korczyna "Prządki" dostępny jest jako e-publikacja pod adresem: korczyna.ibiuletyn.pl .

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie będą odbywać się od dnia 21 maja 2021 r. (w każdy piątek) w godzinach 15:30 - 17:30.

Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie.

Zapraszamy
Opiekunowie drużyny harcerskiej:
Agnieszka Kowalczyk
Janusz Paradysz

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka
(podczas oczekiwania na posiłek), biblioteka
- w trosce o zdrowie swoje i innych obowiązkowe jest noszenie maseczek.

 

Inforamacja

W dniach od 17 maja do 4 czerwca 2021 r.  nauczanie
w Szkole Podstawowej w Korczynie odbywa się – dla klas IV – VIII –
według załączonego harmonogramu:

Data

Dzień tygodnia

Nauczanie w szkole

Nauczanie zdalne (w domu)

17 V 2021 r.

Poniedziałek

IV a, IV b, IV c,
V a, V b, V c,
VI a, VI b, VI c
VIII a, VIII b, VIII c

VII a, VII b, VII c,
VII d, VII e, VII f,

18 V 2021 r.

Wtorek

VII a, VII b, VII c,
VII d, VII e, VII f,
VIII a, VIII b, VIII c

IV a, IV b, IV c,
V a, V b, V c,
VI a, VI b, VI c

19 V 2021 r.

Środa

IV a, IV b, IV c,
V a, V b, V c,
VI a, VI b, VI c,
VIII a, VIII b, VIII c

VII a, VII b, VII c,
VII d, VII e, VII f,

20 V 2021 r.

Czwartek

VII a, VII b, VII c,
VII d, VII e, VII f,
VIII a, VIII b, VIII c

IV a, IV b, IV c,
V a, V b, V c,
VI a, VI b, VI c

21 V 2021 r.

Piątek

IV a, IV b, IV c,
V a, V b, V c,
VI a, VI b, VI c,
VIII a, VIII b, VIII c

VII a, VII b, VII c,
VII d, VII e, VII f,

24 V 2021 r.

Poniedziałek

VII a, VII b, VII c,
VII d, VII e, VII f,
VIII a, VIII b, VIII c

IV a, IV b, IV c,
V a, V b, V c,
VI a, VI b, VI c

25 V 2021 r.

Wtorek

Egzamin ósmoklasisty

z języka polskiego

Klasy I – VII

Dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(Rozporządzenie MEN)

26 V 2021 r.

Środa

Egzamin ósmoklasisty

z matematyki

Klasy I – VII

Dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(Rozporządzenie MEN)

27 V 2021 r.

Czwartek

Egzamin ósmoklasisty

z języka angielskiego

Klasy I – VII

Dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(Rozporządzenie MEN)

28 V 2021 r.

Piątek


Dzień  wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(Rozporządzenie MEN)

31 V 2021 r.

Poniedziałek


Zajęcia – dla klas I – VIII –

w szkole według rozkładu zajęć

01 VI 2021 r.

Wtorek


Zajęcia – dla klas I – VIII –
w szkole według rozkładu zajęć

02 VI 2021 r.

Środa


Zajęcia – dla klas I – VIII –
w szkole według rozkładu zajęć

03 VI 2021 r.

Czwartek


Boże Ciało

04 VI 2021 r.

Piątek


Dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(Rozporządzenie MEN)

W czasie nauczania w szkole uczeń może korzystać z posiłków w stołówce szkolnej.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej i w środowisku lokalnym głosami dotyczącymi obaw uczniów i rodziców związanych z powrotem do szkoły, pragnę uspokoić społeczność szkolną i zapewnić, że powrót nie będzie miał charakteru „rewolucyjnego”. Nauczyciele nie będą obciążali uczniów nadmiarem zadań, wymagań, sprawdzianów. Pierwszy tydzień będzie miał charakter integracyjny dla poszczególnych zespołów klasowych, stąd obawy Państwa o traumatyczne przeżycia dzieci po powrocie do szkoły są bezzasadne.

Jeżeli będzie potrzeba udzielenia wsparcia w przystosowaniu się ucznia do warunków szkolnych, taka pomoc zostanie zapewniona.

Ponadto informuję, że uczniowie klas VIII codziennie uczęszczają do szkoły. W tym czasie zostaną im przypomniane procedury organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty. Główna uwaga nauczycieli zostanie skupiona na przedmiotach egzaminacyjnych: języku polskim, matematyce i języku angielskim. Nauczyciele pozostałych przedmiotów - w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły, we wszystkich klasach IV - VIII - będą prowadzić lekcje, jednak nie będą przeprowadzać sprawdzianów, kartkówek i odpytywania.

Oprócz tego uczniowie klas VIII zostaną zapoznani z procedurami rekrutacyjnymi do szkół ponadpodstawowych.

Życzę wszystkim optymizmu w powrocie do szkoły.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Komunikat - pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodziców

Komunikat

W związku z powrotem dzieci do szkoły, po kilkumiesięcznej przerwie i problemami akceptacyjnymi w środowisku szkolnym, Gmina Korczyna wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korczynie podejmują inicjatywę uruchomienia pomocy psychologicznej dla potrzebujących uczniów i ich rodziców .

Zgłoszenia o chęci skorzystania z ww. pomocy proszę kierować do wychowawców poszczególnych klas w terminie do 6 maja (czwartek)  2021 r. do godziny 12.00.Ponadto informuję, że w razie potrzeby, w Szkole Podstawowej w Korczynie ponownie zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Krośnie, w którym dyżur pełnił będzie psycholog.

Artur Stodolak
Dyrektor szkoły