• Start

Wycieczka w Bieszczady - wrzesień 2021

16 września 2021 r. uczniowie klas VI b, VI c, oraz VII b ze Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie odbyli wycieczkę w Bieszczady. Pogoda była piękna.

Pierwszą atrakcją w całej podróży były drezyny rowerowe w Uhercach Mineralnych. Trasa liczyła 8,5 km długości i prowadziła z Uherzec do Olszanicy. Na początku była łatwa i przyjemna, ale pod koniec trasy, kiedy pojawiło się wzniesienie, wszyscy byli zmęczeni lecz szczęśliwi, że dali radę dotrzeć do celu. Następnym punktem naszej wycieczki było Jezioro Solińskie, po którym pływaliśmy statkiem. Widoki były piękne, a krajobraz zachwycający.

Czytaj dalej

Oszczędzanie z SKO w Szkole Podstawowej w Korczynie

Umiejętność oszczędzania to sztuka, która nie wymaga od nas specjalistycznej wiedzy finansowej i prowadzenia skomplikowanych rozliczeń. Oszczędności nie biorą się z wykresów, ale przede wszystkim z nawyków w wydawaniu pieniędzy oraz życiowych priorytetów. Ktoś kiedyś powiedział, że „oszczędzać, to nie znaczy zarabiać więcej, a wydawać mniej”.

W Szkole Podstawowej w Korczynie im. A. Fredry w Korczynie działa SKO (Szkolna Kasa Oszczędności), w której zapisani są uczniowie, którzy nie ukończyli 13. roku życia. Każdy uczeń w SKO posiada dostęp do swojego konta przez Internet, dzięki czemu uczy się nim zarządzać. Wpłat i wypłat można dokonywać u szkolnego opiekuna SKO (Anny Grzesik). Każdego roku przeprowadzane są lekcje na temat oszczędzania, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa w szkole oraz wirtualnie na blogu SP Korczyna.

Czytaj dalej

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat przeciwko SARS-CoV-2

Przekazujemy Państwu informacje przygotowane przez MEiN na temat szczepień uczniów powyżej 12 roku życia.

 1. List Ministra Zdrowia w sprawie szczepienia - otwórz załącznik .pdf
 2. Deklaracja na szczepienia - otwórz załącznik .pdf
 3. List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 - otwórz załącznik .pdf
 4. Plakat informacyjny - otwórz załącznik .jpg
 5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu COVID-19 - otwórz załącznik .pdf

Film edukacyjny - uczniowie klas IV-VIII - youtube.com: odtwórz...

plakat informacyjny

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dnia 1. września 2021 roku w Szkole Podstawowej w Korczynie rozpoczął się nowy rok szkolny. W dwudziestu siedmiu oddziałach naukę zaczęło 531 uczniów. W związku z obostrzeniami, uczniowie udali się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami. Po powitaniu zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem epidemicznym.
Liczymy na to, że uczniowie i nauczyciele będą bez przeszkód spotykać się na zajęciach stacjonarnych aż do przyszłych wakacji.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01. września (środa) 2021 r. według następującego porządku:

 1. Godzina 8:00 - msza święta w kościele parafialnym.

Godzina 9:00 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

      a) Uczniowie klas I oczekują na swoich wychowawców przed bocznym wejściem do szkoły, następnie pod ich opieką udają się do sal lekcyjnych:

I a – sala nr 129
I b – sala nr 118
I c – sala nr 128 

      b) Pozostali uczniowie udają się bezpośrednio do sal lekcyjnych:

II a – sala nr 121
II b – sala nr 117
II c – sala nr 18

III a – sala nr 112
III b – sala nr 122
III c – sala nr 113
______________

IV a – sala nr 206
IV b – sala nr 213
IV c – sala nr 204

V a – sala nr 5
V b – sala nr 21
V c – sala nr 29

VI a – sala nr 6
VI b – sala nr 22
VI c – sala nr 107

VII a – sala nr 226
VII b – sala nr 218
VII c – sala muzyki

VIII a – sala nr 13
VIII b – sala nr 104
VIII c – sala nr 225
VIII d – sala nr 105
VIII e – sala nr 206
VIII f – sala nr 220

Przydzielone sale lekcyjne są równocześnie przypisane do poszczególnych oddziałów na cały rok szkolny.

Proszę równocześnie o zapoznanie się z procedurą organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie od 01. września 2021 r.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie od 01. września 2021 r.

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
od 01. września 2021 r.

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych. 
 1. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami:
 2. klasy I – III - wejście boczne od strony ulicy A. Fredry:
 3. klasy IV – VIII - wejście główne:
 4. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, przy wejściach do budynku szkoły znajdują się stacje służące do pomiaru temperatury oraz dezynfekcji rąk. 
 1. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk. 
 1. Do przestrzeni wspólnej szkoły mogą wchodzić jedynie:  

          - opiekunowie dzieci z klas I, (przez pierwsze 2 tygodnie nauki)
          - opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.  

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 1. Przy wejściu do szkoły obowiązują zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 2. Od 01. września 2021 r. noszenie maseczek w salach lekcyjnych dla uczniów i pracowników szkoły jest dobrowolne. 
 1. W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek), świetlica, biblioteka - w trosce o zdrowie swoje i innych - noszenie maseczek jest obowiązkowe. 
 1. Uczniowie korzystają w szatni z szafek uczniowskich przydzielonych w poprzednim roku szkolnym. 
 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie z opracowanym planem lekcji. 
 1. Każda klasa w ciągu całego dnia korzysta z jednej sali lekcyjnej (wyjątek stanowią lekcje z informatyki i wychowania fizycznego). 
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie między sobą nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi. 
 1. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (maskotek, zabawek, itp.). 
 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 1. W miarę możliwości zajęcia sportowe będą przeprowadzane na świeżym powietrzu. 
 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, katar, uczeń będzie odizolowany w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu (izolatce). 
 1. Sale, części wspólne (korytarze)  będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 1. Sale informatyczne będą dezynfekowane po każdej lekcji. 
 1. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, klawiatur, włączników oraz blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków. 
 1. Personel kuchenny powinien ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
 1. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej. 
 1. Biblioteka szkolna będzie funkcjonować według odrębnego regulaminu.

 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły