Wpłaty za dożywianie

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI BŁĘDAMI WE WPŁATACH 
ZA DOŻYWIANIE PROSIMY O DOKŁADNE CZYTANIE 
KOMUNIKATÓW DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA 
DOŻYWIANIE Z TERENU GMINY KORCZYNA

  Wpłat za posiłki należy dokonywać wpłacając kwotę na rachunek:

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Korczynie

ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna 

Nr konta:  14 8642 1083 2002 8307 4358 0006

Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na wyżej
wymieniony rachunek bankowy szkoły i jest to 27 dzień miesiąca, za miesiąc następny.

 W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka / klasa / szkoła / numer umowy/ miesiąc, za który dokonujemy płatności.

 

W STYCZNIU NALEŻY DOKONAĆ DWÓCH PŁATNOŚCI:

do 17 stycznia dokonujemy wpłaty za dożywianie za miesiąc STYCZEŃ 2020 r. w kwocie 49,50 zł.
(11 dni x 4,50 zł.)

do 27 stycznia dokonujemy wpłaty za dożywianie za miesiąc LUTY 2020 r. w kwocie 90,00 zł.
(20 dni x 4,50 zł.)

UWAGA!

WPŁATA NA KAŻDE DZIECKO POWINNA BYĆ DOKONANA OSOBNYM PRZELEWEM

Kwota wpłaty w każdym miesiącu żywieniowym jest zmienna i wynika z ilości dni nauki szkolnej. 

 Każda wpłata w danym miesiącu jest taka sama dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków

a odpisy obiadowe zwracane są - za potwierdzeniem odbioru - rodzicom lub uczniom.

Odpisy z jednodniowym wyprzedzeniem
prosimy zgłaszać intendentowi 
pod nr tel. 134354010.

W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY W TERMINIE POSIŁKI W NASTĘPNYM MIESIĄCU ZOSTANĄ WSTRZYMANE.

Rezygnacji z posiłków należy dokonać  w formie pisemnej
najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
od którego następuje rezygnacja z obiadów.
 

Tags: komunikat, dożywianie