Wpłaty za dożywianie

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA DOŻYWIANIE PŁATNE
UCZNIÓW 
Z TERENU GMINY KORCZYNA

Wpłat za posiłki należy dokonywać wpłacając kwotę na rachunek:


PKO Bank Polski

 Nr rachunku:  78 1020 4391 0000 6702 0199 7667


Kwota wpłaty za wrzesień 2020 r. - 81 zł
  

Termin płatności upływa 10 września 2020 r.

Tags: komunikat, dożywianie