Informacja - zajęcia świetlicowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W CZASIE EDUKACJI ZDALNEJ

Drodzy Rodzice i Uczniowie
 
W zakładce stołówka i świetlica będą na bieżąco zamieszczane
inspiracje dotyczące spędzania czasu wolnego w domu.

Kontakt z sekretariatem szkoły od 25 marca 2020 r.

KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

pod numerami telefonów:

606 438 009 – sekretarz szkoły

662 670 004 – pomoc administracyjna

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:30

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie pytań i wątpliwości można kontaktować się
z dyrektorem, wicedyrektorem, kierownikiem świetlicy i stołówki 
oraz pedagogiem szkolnym poprzez sekretarza szkoły pod numerem:
606 438 009 
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wejścia do szkoły 
w godzinach od 8:00 do 16:00 celem odbioru
np. podręczników czy innych rzeczy z szafki uczniowskiej.

Komunikat dotyczący wpłat za posiłki.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁAT ZA POSIŁKI

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych informujemy,
że nie dokonujemy wpłat za posiłki na kwiecień.

Odpisy (nadpłata) za niewykorzystane posiłki z marca zostaną uwzględnione w kolejnej wpłacie po powrocie uczniów do szkoły.

W hipotetycznej sytuacji zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego
pieniądze zostaną zwrócone.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Próbny egzamin ósmoklasisty

Komunikat dla uczniów klas ósmych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie informuje, że dnia 26. marca 2020 r. ukazał się komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wg którego w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br. będzie możliwość wzięcia udziału w ZDALNYM próbnym egzaminie ósmoklasisty.

Egzaminy odbędą się w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski,

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka,

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

W czasie trwania egzaminów próbnych, zdalne lekcje z 8–klasistami nie odbędą się. 
Szczegółowe informacje wychowawcy klas VIII przekażą uczniom za pośrednictwem e-dziennika.

Komunikat CKE dostępny pod adresem: 
https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20E8.pdf

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Ponieważ jesteśmy pracownikami Szkoły Podstawowej w Korczynie, prowadząc ZDALNE NAUCZANIE, wykonujemy polecenia swojego pracodawcy, tj. dyrektora szkoły. Nie sugerujemy się informacjami zaczerpniętymi z innych placówek oświatowych. Nauczyciel jest dostępny dla ucznia zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Uczniowie (w edukacji wczesnoszkolnej rodzice) w tym czasie muszą mieć możliwość kontaktu z nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika lub innych form ustalonych z wychowawcą.

Obecność na lekcjach zdalnych ma być taka sama jak w szkole.

Nauczyciel jest zobowiązany do bieżącego wpisywania tematu lekcji i frekwencji
(uznajemy, że wszyscy uczniowie są obecni na lekcji zdalnej).

W sytuacji gdy uczeń, np. z przyczyn technicznych, nie ma możliwości uczestniczenia w lekcji, musi mieć możliwość zapoznania się z materiałem z danego dnia w innym terminie, w związku z tym nauczyciel zobowiązany jest do udostępnienia tego materiału za pośrednictwem e-dziennika lub innych form ustalonych z wychowawcą.

Nauczyciele są na bieżąco kontrolowani przez dyrektora szkoły,
ale też przez uczniów, rodziców oraz organ prowadzący i nadzorujący.

INFORMACJA NA TEMAT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
ORAZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Po konsultacji z Podkarpackim Kuratorium Oświaty informuję, że priorytetem zdalnego nauczania jest realizacja podstawy programowej, dlatego wszelkie koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne (zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej) wymagające specjalistycznych metod i warunków pracy, a stanowiące godziny ponadwymiarowe nauczyciela, zostają czasowo zawieszone. Istnieje jednak możliwość ich realizacji po wcześniejszym skontaktowaniu się z rodzicami ucznia w celu ustalenia specyfiki pracy.

W sprawie pytań i wątpliwości można kontaktować się z dyrektorem, wicedyrektorem, kierownikiem świetlicy i stołówki, pedagogiem szkolnym poprzez sekretarza szkoły pod numerem: 606 438 009 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Rekrutacja do klas pierwszych, zapisy do świetlicy szkolnej

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju
informuję, że kontynuacja zapisów do klas pierwszych odbywa się w następujący sposób:

  1. Ze strony internetowej szkoły (zakładka: druki szkolne) pobieramy kartę zapisu do szkoły.
  2. Wypełniamy ją czytelnie i podpisujemy (oboje rodziców/ prawnych opiekunów).
  3. Kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

Termin składania kart zapisu do klas pierwszych upływa 03. kwietnia 2020 r.

Przydział uczniów do poszczególnych oddziałów zostanie przeprowadzony
przez komisję rekrutacyjną w czerwcu 2020 r.

W roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość utworzenia: 
ODDZIAŁU SPORTOWEGO, 

w którym oprócz wynikających ze szkolnych planów nauczania godzin edukacji wczesnoszkolnej, będzie realizowany poszerzony o 7 godzin tygodniowo program zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM
W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA
PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ODDZIAŁU SPORTOWEGO:
OTWÓRZ PLIK .PDF W NOWYM OKNIE


Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

 Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej odbywają się w następujący sposób:

  1. Ze strony internetowej szkoły (zakładka: druki szkolne) pobieramy kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
  2. Wypełniamy ją czytelnie i podpisujemy (oboje rodziców/ prawnych opiekunów).
  3. Kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

Termin składania kart zapisu do świetlicy szkolnej upływa 03. kwietnia 2020 r.

                                                                    Artur Stodolak
dyrektor szkoły