Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 

21. czerwca 2024 r. 

8:00 - msza święta w kościele parafialnym,

9:00 - klasy I - VII - spotkanie z wychowawcami w klasach,

10:00 - pożegnanie klas VIII - sala gimnastyczna.

Informacja o półkolonii w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informacja o półkolonii
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

W dniach 01 – 05 lipca 2024 r. Gmina Korczyna organizuje,
w Szkole Podstawowej w Korczynie półkolonię letnią.

Do udziału w półkolonii zapraszamy uczniów klas I-III SP.

Udział dziecka w półkolonii jest bezpłatny.

Obowiązuje limit 36 uczniów.  Zgłoszenie uczestnictwa dziecka można dokonać poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły, do dnia 14.06.2024 r. Karty zapisu do pobrania w sekretariacie szkoły.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowy program  półkolonii zostanie przesłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia 28.06.2024 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania półkolonii.

Egzamin na kartę rowerową 2023/2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek (10 lat), nie później niż w dniu przeprowadzania egzaminu.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 20.05.2024 r., 
a poprawkowy egzamin teoretyczny w dniu 27.05.2024 r. 
Egzaminy zostaną przeprowadzone w sali nr 227 (pracownia komputerowa), 
wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

2

IV a

3

IV c

4

IV b

5

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu dostarczają podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ARKUSZ ZALICZEŃ (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub od nauczyciela techniki).

Odnośnik do strony z drukami szkolnymi > druki szkolne. Na stronie z drukami szkolnymi można zapoznać się z wzorem poprawnego wypełnienia arkusza. W wypadku samodzielnego wydruku wzoru dostępnego na stronie, proszę ustawić parametry wydruku tak, by zmieścił się na formacie A5.

Arkusz należy dostarczyć najpóźniej w dniu egzaminu teoretycznego tj. 20.05.2024 r. Uczeń, który nie dostarczy arkusza w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 04.06.2024 r, a poprawkowy egzamin praktyczny w dniu 11.06.2024 r., wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

2

IV a

3

IV b

4

IV c

5

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie mają możliwość przygotować się do egzaminu teoretycznego, rozwiązując testy z linku umieszczonego poniżej:

brd.edu.pl/brd2/testy

Od 13 maja 2024 do 19 maja dostępny będzie również test pod linkiem:

technikakorczyna.testportal.pl

Kod dostępu: trening

(test można rozwiązać tylko 10 razy)

Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH  
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 będą prowadzone od 28 lutego do 14 marca 2024 r.

WYPEŁNIONĄ „KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ” NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DNIA 14 MARCA 2024 r.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

RODZICE WYRAŻAJĄCY CHĘĆ ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONĄ "KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY" W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 29 MARCA 2024 r.

Druk karty zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.zs.korczyna.net (zakładka: druki szkolne).

Czytaj dalej

INFORMACJA OD RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Rada Rodziców w dniu 21.09.2023 r. dokonała wyboru ubezpieczenia NNW
uczniów na rok szkolny 2023/2024

OFERTA NR 1

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11390838/P&polNbr=385119

Za pośrednictwem  linku rodzice sami wybierają wariant dla swoich dzieci.
Ważne aby dzieci uczęszczały do szkoły w Korczynie.
W przypadku zawarcia ubezpieczenia dla dzieci do 30 września polisa będzie obowiązywała od 1 września.


OFERTA NR 2

https://market.colonnade.pl/przystapienia/SPZG00396/efaacee5-0b4a-402d-9cb0-5447e2894ce8

Za pośrednictwem  linku rodzice sami wybierają wariant dla swoich dzieci.
Polisa obowiązuje od 1 października.

 

OFERTA NR 3

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=2dqe74nbxw

 

Skorzystanie z zamieszczonych ofert jest dobrowolne.

Każdy rodzic może ubezpieczyć dziecko w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

 

Rada Rodziców

Komunikat

KOMUNIKAT

Dnia 21 września 2023 r. (czwartek) 

o godzinie 16:00 zapraszamy rodziców

uczniów na zebrania klasowe.

Po nich, o godzinie 17:00, w stołówce szkolnej 

będzie miało miejsce spotkanie

przewodniczących

Oddziałowych Rad Rodziców.