Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH  
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 będą prowadzone od 28 lutego do 14 marca 2024 r.

WYPEŁNIONĄ „KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ” NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DNIA 14 MARCA 2024 r.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

RODZICE WYRAŻAJĄCY CHĘĆ ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONĄ "KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY" W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 29 MARCA 2024 r.

Druk karty zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.zs.korczyna.net (zakładka: druki szkolne).

Czytaj dalej

INFORMACJA OD RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Rada Rodziców w dniu 21.09.2023 r. dokonała wyboru ubezpieczenia NNW
uczniów na rok szkolny 2023/2024

OFERTA NR 1

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11390838/P&polNbr=385119

Za pośrednictwem  linku rodzice sami wybierają wariant dla swoich dzieci.
Ważne aby dzieci uczęszczały do szkoły w Korczynie.
W przypadku zawarcia ubezpieczenia dla dzieci do 30 września polisa będzie obowiązywała od 1 września.


OFERTA NR 2

https://market.colonnade.pl/przystapienia/SPZG00396/efaacee5-0b4a-402d-9cb0-5447e2894ce8

Za pośrednictwem  linku rodzice sami wybierają wariant dla swoich dzieci.
Polisa obowiązuje od 1 października.

 

OFERTA NR 3

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=2dqe74nbxw

 

Skorzystanie z zamieszczonych ofert jest dobrowolne.

Każdy rodzic może ubezpieczyć dziecko w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

 

Rada Rodziców

Komunikat

KOMUNIKAT

Dnia 21 września 2023 r. (czwartek) 

o godzinie 16:00 zapraszamy rodziców

uczniów na zebrania klasowe.

Po nich, o godzinie 17:00, w stołówce szkolnej 

będzie miało miejsce spotkanie

przewodniczących

Oddziałowych Rad Rodziców.

Podział godzin 2023/2024

Podział godzin Szkoły Podstawowej w Korczynie na rok szkolny 2023/2024.

 Uwaga 1:  Plik w formacie .pdf zawiera podziały godzin wszystkich klas.

 Uwaga 2. Klasy 5abc, 6c, 7abc realizują przedmiot wychowanie do życia w rodzinie (wdż) w II semestrze.

 Do plik otworzenia / pobrania (format .pdf):

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2023/2024

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII 

obowiązujący w Szkole Podstawowej
im. Aleksandra Fredry w Korczynie
w roku szkolnym 2023/2024

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

Klasa I

Tytuł podręcznika:  Bóg naszym ojcem
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa II 

Tytuł podręcznika:  Bóg daje nam Jezusa
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa III 

Tytuł podręcznika:  Jezus przychodzi do nas
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa IV

Tytuł podręcznika:  Chcę żyć z Jezusem
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa V 

Tytuł podręcznika:  Bóg poszukuje człowieka
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa VI 

Tytuł podręcznika:  Jezus Chrystus nas zbawia
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa VII 

Tytuł podręcznika: Bóg wskazuje nam drogę
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin


Klasa VIII 

Tytuł podręcznika:  Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Informacja na temat egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2022/2023

Egzamin na kartę rowerową w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie,
którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek (10 lat),
nie później niż w dniu przeprowadzania egzaminu.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 30.05.2023 r., 
a poprawkowy egzamin teoretyczny w dniu 06.06.2023 r. 
Egzaminy zostaną przeprowadzone w sali nr 227 (pracownia komputerowa), 
wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

1

IV a

2

IV b

3

IV c

4

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu dostarczają podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ARKUSZ ZALICZEŃ 
(do pobrania ze strony internetowej szkoły lub od nauczyciela techniki).

Odnośnik do strony z drukami szkolnymi > druki szkolne. Na stronie z drukami szkolnymi można zapoznać się z wzorem poprawnego wypełnienia arkusza. W wypadku samodzielnego wydruku wzoru dostępnego na stronie, proszę ustawić parametry wydruku tak, by zmieścił się na formacie A5.

Arkusz należy dostarczyć najpóźniej w dniu egzaminu teoretycznego tj. 30.05.2023 r.
Uczeń, który nie dostarczy arkusza w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 13.06.2022 r, a poprawkowy egzamin praktyczny w dniu 20.06.2022 r., wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

2

IV a

3

IV b

4

IV c

5

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie mają możliwość przygotować się do egzaminu teoretycznego, rozwiązując test z linku umieszczonego poniżej:

https://technikakorczyna.testportal.pl/test.html?t=JavfRpiD9tD7

Test można rozwiązywać wielokrotnie.