Ubezpieczenie NNW dzieci - informacja od Rady Rodziców

Drodzy Rodzice

Wychodząc naprzeciw zaleceniom dotyczącym unikania płatności gotówkowych w dobie COVID-19 przedstawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z wymogami zarówno WHO jak i MEN w formie bezgotówkowej.

Poniżej podajemy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dzieci:

https://www.nowaklasa.pl/

Kod do zawarcia polisy Nowa Klasa: RJA2

Rodzice sami wybierają wariant ubezpieczenia.

Poprzednie ubezpieczenia straciło swoją ważność
z dniem 31. sierpnia 2020 r.

Zobacz plik (w formacie .pdf)  > ogólne warunki ubezpieczenia.

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej
im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie będą odbywać się w piątki w godz. 15.30 - 17.00.

Obowiązuje procedura zajęć obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

opiekunowie drużyny harcerskiej
Agnieszka Kowalczyk
Janusz Paradysz

Informacja dotycząca noszenia maseczek

Informacja

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi punktu 10 "Procedur organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie" Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Korczynie uchwałą nr 2/2020/2021 z dnia 09. września 2020 r. podjęła decyzję - przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się - o pozostawieniu punktu 10 procedur w dotychczasowym brzmieniu: "W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek) - w trosce o zdrowie swoje i innych - zaleca się noszenie maseczek." 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Zmiana przerw międzylekcyjnych

Komunikat dotyczący zmian przerw międzylekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

W roku szkolnym 2020/2021 ulega zmianie czas trwania przerw międzylekcyjnych.
Jest to spowodowane koniecznością wygospodarowania czasu na posiłki, których wydawanie musi być dostosowane do reżimu sanitarnego.

Przerwy śródlekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

8:00 – 8:45 – lekcja 1

8:50 – 9:35 – lekcja 2

9:40 – 10:25 – lekcja 3

10:30 – 11:15 – lekcja 4

11:20 – 12:05 – lekcja 5

12:20 – 13:05 – lekcja 6

13:20 – 14:05 – lekcja 7

14:10 – 14:55 – lekcja 8

15:00 – 15:45 – lekcja 9

 

Obiad dla klas I - III - 12:05 - 12:20  (po piątej lekcji)

Obiad dla klas IV - VIII - 13:05 - 13:20  (po szóstej lekcji)

 

 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2020/2021

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2020/2021

 

Trasa nr 1:

Kurs do szkoły: godz. 710 

Korczyna, ul. Podzamcze (sklep) – Czarnorzeki (kościół) – Czarnorzeki (szkoła) – Korczyna (zajazd –  Korczyna, ul. Bpa Pelczara (Działy) – Korczyna ul. Zawiśle (ostatni przystanek) – Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie)

Kursy powrotne: godz. 1320 oraz godz. 1420

Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie) - Korczyna ul. Zawiśle (ostatni przystanek) - Korczyna, ul. Bpa Pelczara (Działy) - Korczyna (zajazd) - Czarnorzeki (szkoła) - Czarnorzeki (kościół) - Korczyna, ul. Podzamcze (sklep).

 

Trasa nr 2:

Kurs do szkoły: godz. 710 

Korczyna ul. Akacjowa (Ślączka) – Korczyna ul. Spokojna (Burkot - ostatni przystanek) – Korczyna ul. Ogrodowa (Górna Wieś) – Korczyna ul. Ogrodowa (Łazy-ostatni przystanek) – Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie)

Kursy powrotne: godz. 1320 oraz godz. 1420

Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie) - Korczyna ul. Ogrodowa (Łazy - ostatni przystanek) - Korczyna ul. Ogrodowa (Górna Wieś) –  Korczyna ul. Spokojna (Burkot - ostatni przystanek) - Korczyna ul. Akacjowa (Ślączka).

 

Trasa nr 3:

Kurs do szkoły: godz. 735 

Korczyna ul. Sporne (k. Domu Ludowego) – Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie)

Kursy powrotne: godz. 1320 oraz godz. 1420

Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie) - Korczyna ul. Sporne (k. Domu Ludowego)

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01. września (wtorek) według następującego harmonogramu:

Klasy I – godzina 9:00 - uczniowie oczekują przed bocznym wejściem do szkoły (od strony ulicy A. Fredry) na swoich wychowawców, z którymi udają się do sal lekcyjnych.

Klasy II – III – godzina 10:00

II a – sala nr 112
II b – sala nr 122
II c – sala nr 113

III a – sala nr 129
III b – sala nr 118
III c – sala nr 128

Klasy IV – VIII – godzina 11:00

IV a – sala nr 5
IV b – sala nr 21
IV c – sala nr 29

V a – sala nr 6
V b – sala nr 22
V c – sala nr 107

VI a – sala nr 226
VI b – sala nr 218
VI c – sala muzyki

VII a – sala nr 13
VII b – sala nr 104
VII c – sala nr 225
VII d – sala nr 105
VII e – sala nr 206
VII f – sala nr 220

VIII a – sala nr 212
VIII b – sala nr 213
VIII c – sala nr 204

Przydzielone sale lekcyjne są równocześnie przypisane do poszczególnych klas na cały rok szkolny.

Proszę równocześnie o zapoznanie się z  procedurą organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
od 01. września 2020 r.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły