Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Korczynie, powołując się na wytyczne MEN, informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu
4 września 2017 r. (poniedziałek).

  • 8:00 – msza święta,
  • 9:15 – spotkanie na dziedzińcu szkoły, następnie spotkanie z wychowawcami klas.

Procedura uzyskania karty rowerowej

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

  1. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie są przygotowywani w ramach przedmiotu zajęcia techniczne w klasie IV. Uczeń, który nie zdawał, lub nie zdał egzaminu w klasie IV, przygotowuje się do egzaminu we własnym zakresie lub podczas zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczyciela.
  2. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

Czytaj dalej

Wpłaty za obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE

UWAGA!!!! ZMIANA NAZWY

Wpłat za obiady w miesiącu styczniu prosimy dokonywać z konta internetowego – wpłacając kwotę na rachunek

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Korczynie (bez słowa Szkół)

ul. Rynek 14, 38 - 420 Korczyna

Nr konta: 14 8642 1083 2002 8307 4358 0006

Kwota: 56 zł / osobę

Tytułem: Wpłata za obiady za czerwiec 2017 r.

Imię i nazwisko dziecka korzystającego z obiadów, klasa.

TERMIN WPŁATY UPŁYWA 7 czerwca 2017 r.

W związku z licznymi błędami przy dokonywaniu opłaty przypominamy że:

- Termin wpłaty jest terminem wpływu pieniędzy na konto Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego a nie terminem dokonania przelewu.

- Kwota wpłaty w każdym miesiącu żywieniowym jest zmienna i wynika z ilości dni nauki szkolnej informacja podawana jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (zakładka Dla ucznia/rodzica – Wpłaty za obiady).

- Każda wpłata w danym miesiącu jest taka sama dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków a odpisy obiadowe zwracane są gotówką - za potwierdzeniem odbioru - rodzicom lub uczniom.

Ze względu na powtarzające się imiona i nazwiska - prosimy o wpisywanie na wpłacie oprócz danych dziecka również klasę do której uczęszcza.

Zasady zwrotu za niezwrócone i uszkodzone prodręczniki

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

  1. Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza”
    do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
  • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Czytaj dalej

e-podręczniki

INFORMACJA

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z podręczników elektronicznych i materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej:

epodreczniki.pl