Rekrutacja 2022 - informacja dla rodziców

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie informuje, 
że zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
na rok szkolny 2022/2023 będą prowadzone
od 28 lutego do 15 marca 2022 r.

Wypełnioną "KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ"
(zobacz także: druki szkolne) należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Rodzice wyrażający chęć zapisu dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązani są złożyć wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy(zobacz także: druki szkolne)
w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 r.


W roku szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość utworzenia
ODDZIAŁU SPORTOWEGO,
w którym oprócz wynikających ze szkolnych planów nauczania godzin edukacji wczesnoszkolnej, będzie realizowany poszerzony o 7 godzin tygodniowo program zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ODDZIAŁU SPORTOWEGO:
 OTWÓRZ PLIK .PDF W NOWYM OKNIE


Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępna jest na stronie internetowej szkoły po adresem: www.zs.korczyna.net (zakładka: druki szkolne) lub w sekretariacie szkoły.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Solidarni z Ukrainą

 

Od 28 lutego 2022 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie prowadzona jest zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Potrzebne są:

 • koce, śpiwory, kołdry, karimaty, pościel, poduszki, ręczniki (nowe lub w bardzo dobrym stanie, gotowe do wykorzystania);
 •  środki opatrunkowe i odkażające;
 •  środki higieny osobistej i czystości (mydła, żele, płyny do kąpieli, szczoteczki do zębów, pasta do zębów, ręczniki papierowe, nawilżane chusteczki itp.)
 •  artykuły dziecięce: pieluchy, ubranka (nowe lub w bardzo dobrym stanie, opisane rozmiarem, gotowe do założenia), żywność w słoiczkach, mleko modyfikowane;
 •  żywność z długim terminem przydatności;
 •  urządzenia elektryczne: ładowarki USB typ B i C, przedłużacze, baterie (paluszki małe i duże), powerbanki. latarki, lornetki.

Na bieżąco aktualizowane listy potrzebnych artykułów znajdują się na stronie: krosno112.pl

Przyniesione przedmioty należy składać w recepcji lub w sali nr 6 (parter, na wprost wejścia).

Pamiętajmy, dobro wraca!

Czytaj dalej

Zmiany przerw międzylekcyjnych oraz godzin odjazdów autobusów

Komunikat

Informuję, że  od 28. lutego 2022 r. zmianie ulega czas przerw

międzylekcyjnych w szkole oraz godziny odjazdów autobusów.

Przerwy międzylekcyjne obowiązujące od 28 lutego 2022 r.

Lekcja 1

8:00 – 8:45

Lekcja 2

8:50 – 9:35

Lekcja 3

9:45 – 10:30

Lekcja 4

10:40 – 11:25

Lekcja 5

11:35 – 12:20

Lekcja 6

12:35 – 13:20

Lekcja 7

13:35 – 14:20

Lekcja 8

14:25 – 15:10

Lekcja 9

15:15 – 16:00

Dwie przerwy obiadowe trwają:

od 12:20 do 12:35 (po 5 lekcji),

od 13:20 do 13:35 (po 6 lekcji).

 Godziny odjazdów autobusów obowiązujące od 28 lutego 2022 r.

Korczyna (szkoła) – Czarnorzeki/ul. Zawiśle

– 13:40 (po 6 lekcji),

– 14:40 (po 7 lekcji).

Korczyna (szkoła) – ul. Sporne

– 13:40 (po 6 lekcji),

– 14:40 (po 7 lekcji),

– 15:20 (po 8 lekcji).

Korczyna (szkoła) – ul. Akacjowa – ul. Spokojna – ul. Ogrodowa

– 13:40 (po 6 lekcji),

– 14:30 (po 7 lekcji).

Autobusy dowożące uczniów do szkoły (rano) odjeżdżają bez zmian.

Pomóżmy Ignasiowi! #challengekolędadlaIgnasia

Pomóżmy Ignasiowi!

#challengekolędadlaIgnasia
to akcja charytatywna zapoczątkowana przez Gminę Miejsce Piastowe, w której walczymy o 1 000 000 zł. dla Ignasia Zajdla.

Ignaś urodził się 01.08.2020 r. z Asocjacją VACTERL, czyli bardzo rzadką chorobą genetyczną o nieznanej przyczynie. Obecnie potrzebne są trzy operacje, które wyprostują jego rączki i zapewnią mu sprawność. Pierwsza z nich ma się odbyć już w lutym. Koszt tych operacji –  milion złotych – nie jest refundowany przez NFZ.

Wspólnie walczymy o jego sprawność i samodzielność.
Serdecznie zachęcamy do wsparcia zbiórki na stronie: siepomaga.pl/ignas-zajdel

Dziękujemy za nominację do akcji Szkole Podstawowej w Odrzykoniu. Z radością chcemy zaśpiewać mu kolędę aby dać mu wsparcie w szybkim powrocie do zdrowia.

Nowy numer konta do wpłat za posiłki

UWAGA! 

Od stycznia 2022 r. zmianie ulega numer konta bankowego,

na które należy dokonywać wpłat

za posiłki w stołówce szkolnej oraz dożywianie.

Nowy numer konta: 57 1020 4391 0000 6102 0215 6255

Komunikat dotyczący nauki w trybie zdalnym

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
od 20. grudnia 2021 r. do 09. stycznia 2022 r. uczniowie wszystkich klas
Szkoły Podstawowej w Korczynie będą realizowali naukę w trybie zdalnym.

 1. W czasie  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły,  związanego  z  zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość za pomocą platformy Google Meet.
 2. Zajęcia odbywają się w godzinach przewidzianych planem lekcji (podziałem godzin) obowiązującym dotychczas w szkole.
 3. Nauczyciel prowadzi lekcje, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo – wizyjne. 
  Nieobecności uczniów zaznaczane są w dzienniku elektronicznym.
 4. W przypadku braku możliwości korzystania z platformy Google Meet rodzice ustalają z wychowawcą formę przekazywania materiałów z lekcji.
 5. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są w formie zdalnej lub – po uzgodnieniu nauczyciela z rodzicami – na terenie szkoły.
 6. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania przez tych uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoła umożliwia realizację tych zajęć w formie zdalnej na terenie szkoły.
 7. Odrabianie lekcji i zapoznanie się z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia.
 8. W trakcie trwania nauczania zdalnego ocenianiu podlegają różne rodzaje zadań, wskazane przez nauczyciela
 9. W edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) ocenie podlegają:
    a) systematyczność pracy dziecka,
    b) dokładność, staranność i poprawność wykonywanych zadań.
 10. Ocena zachowania za okres nauczania zdalnego uwzględniać będzie:
    a) rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań,
    b) systematyczne uczestnictwo w lekcjach zdalnych.
 11. Prowadząc lekcje zdalne, nauczyciele zobowiązani są do nieprzeciążania uczniów oraz uwzględnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.
 12. Wszelkie problemy związane z kształceniem zdalnym uczniowie i rodzice zgłaszają poprzez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy.
 13. Od poniedziałku, 20 grudnia br. w szkole istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
 14. Potrzebę zapewnienia opieki dziecku rodzice zgłaszają z jednodniowym wyprzedzeniem
  (w godzinach od 8:00 do 12:00) w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 13 435 40 25.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły