Rekrutacja do klas pierwszych 2023/2024

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH  
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 będą prowadzone od 27 lutego do 14 marca 2023 r.

WYPEŁNIONĄ „KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ” NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DNIA 14 MARCA 2023 r.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

RODZICE WYRAŻAJĄCY CHĘĆ ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONĄ „KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY” W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31 MARCA 2023 r.

Druk karty zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły
po adresem:
www.zs.korczyna.net (zakładka: druki szkolne).

Informacja

Informuję, że zbiórka harcerska dnia 9 grudnia 2022 r. (piątek) nie odbędzie się z powodu wyjazdu na BŚP (Betlejemskie Światełko Pokoju).

Agnieszka Kowalczyk

Dyskoteka andrzejkowa - Informacja dla rodziców

Dnia 24 listopada 2022 r. odbędzie się dyskoteka andrzejkowa:

  • klasy IV - VI - godz. 16.30 - 18.30,
  • klasy VII - VIII - godz. 18.30 - 20.30.

Symboliczna opłata za wstęp (1 zł) przeznaczona zostanie na cele charytatywne.

Ewentualną nieobecność dziecka proszę zgłosić wychowawcy.

Zebrania z rodzicami

Komunikat

Dnia 20 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00
odbędą się klasowe zebrania z rodzicami uczniów.
O godzinie 17:00 w stołówce szkolnej będzie miało miejsce
spotkanie przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców
(po jednym przedstawicielu z każdego oddziału - przewodniczący).

Zbiórki harcerskie

20. Drużyna Harcerska "Pagoda"

zaprasza na zbiórki harcerskie

w każdy piątek

w godz. 15.30 - 17.30

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się
01. września (czwartek) 2022 r. według następującego porządku.

1. Godzina 8:00 - msza święta w kościele parafialnym.

2. Godzina 9:00 - rozpoczęcie roku szkolnego przed głównym wejściem do budynku szkoły. 

Po uroczystym rozpoczęciu:  

a) Uczniowie klas I oczekują na swoich wychowawców przed głównym wejściem do szkoły, następnie pod ich opieką udają się do sal lekcyjnych:

I a – sala nr 112
I b – sala nr 122
I c – sala nr 113 

b) Pozostali uczniowie udają się do sal lekcyjnych:

II a – sala nr 129
II b – sala nr 118
II c – sala nr 128

III a – sala nr 121
III b – sala nr 117
III c – sala nr 17
______________

IV a – sala nr 226
IV b – sala nr 225
IV c – sala nr 220

V a – sala nr 13
V b – sala nr 218
V c – sala nr 17

VI a – sala nr 22
VI b – sala nr 21
VI c – sala nr 29

VII a – sala nr 104
VII b – sala nr 105
VII c – sala nr 213

VIII a – sala nr 212
VIII b – sala nr 206
VIII c – sala nr 204


Przydzielone sale lekcyjne są równocześnie przypisane do poszczególnych oddziałów na cały rok szkolny.