Informacja

Informacja

W okresie od 5 lipca do 13 sierpnia 2021 r.

sekretariat szkoły czynny w każdy wtorek

w godzinach od 9:00 do 12:00.

 

Karty rowerowe będą wydawane w dniach 

dyżuru sekretariatu.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego

Informuję, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się
25 czerwca (piątek) 2021 r. 
w następujących godzinach:

klasy I – VII – godzina 9:00,

klasa VIII a – godzina 9:00,

klasa VIII b – godzina 9:30,

klasa VIII c – godzina 10:00.

Zakończenie roku szkolnego będzie miało formę spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami
w swoich salach lekcyjnych.

Msza święta na zakończenie roku szkolnego zostanie odprawiona w kościele parafialnym o godzinie 8:00.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Stypendium Wójta Gminy Korczyna

Komunikat

W nawiązaniu do informacji z dnia 9 czerwca 2021 r. dotyczącej stypendiów za wyniki w nauce przesyłam stosowną Uchwałę Rady Gminy oraz wzór wniosku. 

Wzór wniosku przekazany przez Gminę Korczyna: pobierz (format .docx) .

Stypendia i nagrody Wójta Gminy Korczyna

Komunikat

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Rada Gminy Korczyna podjęła uchwałę zmieniającą warunki przyznawania stypendiów i nagród Wójta Gminy Korczyna.

Stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy uzyskali
średnią ocen klasyfikacji rocznej co najmniej 5,75.

Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Wójta Gminy Korczyna 
został przedłużony do 31 lipca 2021 r.

Stosowny wniosek zostanie udostępniony
w najbliższym czasie na stronie szkoły.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Procedura uzyskania karty rowerowej, harmonogram przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

  1. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie są przygotowywani w ramach przedmiotu zajęcia techniczne w klasie IV. Uczeń, który nie zdawał, lub nie zdał egzaminu w klasie IV, przygotowuje się do egzaminu we własnym zakresie lub podczas zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczyciela.
  2. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

Czytaj dalej