• Start
  • Współpraca ze SOSW

Spotkanie z wychowankami SOSW - Żyj smacznie i zdrowo

W dniu 28 listopada br. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyło się kolejne spotkanie z wychowankami SOSW w Krośnie. Organizacją wizyty zajęły się nauczycielki: pani Jolanta Michalik-Kozioł z klasą 6a oraz pani Agnieszka Kowalczyk z klasą 7c. Wsparcie zaoferowała również pani Beata Janik-Czyż oraz pani Dorota Zajchowska, a także Samorząd Uczniowski i harcerki 20. DH „Pagoda” działającej przy SP w Korczynie. Tym razem spotkanie pod hasłem "Żyj smacznie i zdrowo" miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Czytaj dalej

Spotkanie z wychowankami SOSW w Krośnie

30 listopada 2022 roku młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Korczynie wraz z nauczycielami udała się w odwiedziny do zaprzyjaźnionego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie. Jest to coroczna tradycja, trwająca od 21 lat!

Po dotarciu na miejsce uczniowie naszej szkoły (klasy V a, VI c) wraz z opiekunami: Jolantą Michalik-Kozioł oraz Agnieszkę Kowalczyk zostali serdecznie przywitani przez  panią wicedyrektor Ewę Cecułę, panie opiekunki: Annę Haluch-Szetelę, Martę Kędrę oraz krośnieńską młodzież. Spotkanie rozpoczęliśmy od wróżb i zabaw integracyjnych. Zabawa w krzesełka, lanie wosku, stacje z wróżbami, tarot czy różnego rodzaju wyzwania wprowadziły niesamowitą atmosferę oraz umożliwiły pogłębienie relacji między młodzieżą obu placówek. Nie zabrakło również wspólnej zabawy przy muzyce i legendarnego pociągu.

Czytaj dalej

Andrzejkowe spotkanie - Korczyna 2021

W dniu 22 listopada br. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyło się kolejne – już 20 spotkanie z wychowankami SOSW w Krośnie. Organizacją wizyty zajęły się nauczycielki: polonistka - Jolanta Michalik-Kozioł  z klasą 4a oraz germanistka - Agnieszka Kowalczyk z klasą 5c. Wsparcie zaoferował również pan Janusz Paradysz oraz pan  Konrad Kuliga, a także Samorząd Uczniowski i harcerki 20 DH Pagoda działającej przy SP w Korczynie.

Tym razem spotkanie miało na celu propagowanie tradycji andrzejkowych. Społeczność szkolna z Korczyny jak zwykle entuzjastycznie przyjęła wieloletnich przyjaciół z Krosna.

Czytaj dalej

Młodzież z SOSW z wizytą w Szkole Podstawowej w Korczynie

W dniu 19. listopada br. naszą szkołę odwiedzili goście ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Turaszówki. Była to ich dziewiętnasta wizyta w naszej placówce. Po powitaniu zostało zaprezentowane krótkie przedstawienie o tematyce profilaktycznej. Dotyczyło ono szkodliwości palenia papierosów. Scenka utrzymana była w konwencji humorystycznej, ale miała charakter pouczający.

Czytaj dalej

Walka z papierosem

Spotkanie młodzieży z SP w Korczynie z  wychowankami SOSW w Krośnie

4 czerwca 2019 roku młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Korczynie wraz z nauczycielami udała się w odwiedziny do zaprzyjaźnionego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie. Jest to coroczna tradycja, trwająca od 18 lat!

Po dotarciu na miejsce uczniowie szkoły wraz z opiekunami: koordynatorem spotkań p. Jolantą Michalik-Kozioł oraz p. Agatą Gazdą i p. Magdaleną Koroną zostali serdecznie przywitani przez  panią dyrektor Jolantę Znój, panią wicedyrektor Martę Frydrych, panią opiekun Kazimierę Wajdę oraz krośnieńską młodzież. Spotkanie rozpoczęliśmy od edukacyjnego przedstawienia, przygotowanego przez uczniów z Korczyny, mającego na celu uświadomienie uczestnikom skutków przyjmowania różnego rodzaju używek. Sugestywna pantomima, zatytułowana „Walka z papierosem”, wywarła duże wrażenie zarówno na młodzieży, jak i na kadrze nauczycielskiej.

Czytaj dalej

100 lat Niepodległej

Dnia 22 listopada 2018 r.  w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyło się kolejne spotkanie z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Krośnie. Organizacją wizyty zajęły się: Jolanta Michalik-Kozioł, polonistka SP w Korczynie oraz Kazimiera Wajda, wychowawczyni w SOSW w Krośnie. Wsparcie zaoferowały również panie Magdalena Korona oraz Agata Gazda. Społeczność szkolna  z Korczyny jak zwykle entuzjastycznie przyjęła przyjaciół z Krosna.

Na początku spotkania dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie - Artur Stodolak powitał ciepło zebranych, podkreślając znaczenie wieloletniej współpracy między placówkami oraz konieczność jej kontynuacji. Następnie młodzież zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego "100 lat Niepodległej", mającego na celu uczczenie wyjątkowej dla Polaków rocznicy oraz pielęgnowanie tradycji patriotycznych w społeczeństwie. Spektakl skupiał się wokół poezji, piosenek patriotycznych oraz sugestywnej pantomimy obrazującej mozolne, ale skuteczne dążenie Polski do niepodległości. Rozbiory, 123 lata niewoli  i upragniona wolność pokazana z perspektywy dziecka wywarła silne wrażenie na młodych odbiorcach.

Czytaj dalej