O Szkole

Obiekt obecnej Szkoły w Korczynie oddano do użytku 1 września 1986 roku. Wtedy też Szkoła Podstawowa otrzymała imię Aleksandra Fredry. Urządzenie budynku - by dzieci uczyły się w nowoczesnych na owe czasy warunkach - wymagało determinacji ze strony całej społeczności lokalnej. W ciągu tych lat mury korczyńskiej szkoły opuściło około 2,5 tysiąca absolwentów, wśród których byli liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, artystycznych, zwycięzcy zawodów sportowych. W kolejnych etapach edukacyjnych również osiągają oni sukcesy - często na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Szkoła zapewnia uczniom bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, a także wspomaga rodziców w procesie wychowania dzieci. Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy umożliwiają uczniom nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, uczestnicząc w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Potwierdzeniem dobrej pracy szkoły są bardzo dobre wyniki uczniów na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych organizowanych przez OKE w Krakowie.