eTwinning: English up and down!

Projekt eTwinning 2022/2023: English up and down!

Cele:

Chcemy zastanowić się nad znaczeniem języka angielskiego na świecie i znaleźć angielskie słowa w naszych językach ojczystych. Zadaniem projektu jest też zwiększenie świadomości ilości angielskich słów, które trafiają do naszych ojczystych języków i zastanowienie się, jak ten proces na nie wpływa. Chcemy również dowiedzieć się, w jaki sposób uczymy się angielskiego i jak angielski jest postrzegany w naszej społeczności (rodzina, przyjaciele, szkoła, sąsiedztwo).

Poszukujemy informacji na temat krajów, w których angielski jest używany jako pierwszy lub drugi język. Aby bardziej zrozumieć język, chcemy poznać kulturę i główne cechy tych krajów.

Planowane zadania:

1. Prezentacja projektu (wrzesień).

2. Wordcloud: angielski w naszym ojczystym języku. Uczniowie sporządzają listę angielskich słów, których używają na co dzień. Następnie tworzą z nimi chmurę słów. (październik).

3. Przedstawienia uczniów: Pisanie tradycyjnych listów – List 1 (październik).

4. Moje miasto i moja szkoła. Wideo lub zdjęcia i tekst lub prezentacja. Padlet. (październik - listopad).

5. Wiadomości uczniów na platformie. (od listopada).

6. Życzenia Świąteczne. Wideokonferencja lub list 2 lub wiadomości na Twinspace. (grudzień)

7. Angielski wokół mnie. Uczniowie najpierw zastanawiają się i dyskutują o tym, w jaki sposób nastolatki i uczniowie uczą się języka angielskiego, gdzie i jakich narzędzi używają. Potem, omawiają również sposób, w jaki dorośli ludzie w pracy uczą się i używają języka angielskiego, cel, środki itp. Uczniowie będą zadawać pytania, które mogą być częścią ankiety, biorąc pod uwagę oba aspekty: nastolatków i ludzi w pracy/dorosłych. Następnie stworzymy ankietę. Padlet lub forum na twinspace + narzędzie ankiety (styczeń).

8. Kraje anglojęzyczne: zgadnij co! Studenci pracują w zespołach mieszanych narodowości. Każdy zespół wybiera kraj i pracuje nad różnymi jego aspektami (historia, geografia, język(i), religia, pogoda, zabytki, sport, muzyka, kuchnia, kultura, tradycje, uroczystości itp.). Wyniki poszukiwań uczniowskich będą zorganizowane na Framapadzie. Poza tym każdy zespół przygotowuje kilka pytań, które będą częścią quizu. Po zakończeniu pracy uczniowie czytają wszystkie informacje o krajach, umieszczone wcześniej na Padlecie, a każdy lokalny zespół może wygłosić ustną prezentację na ten temat. Padlet (luty/marzec/kwiecień)

 9. Życzenia Wielkanocne + list 3. lub wiadomości na Twinspace. (kwiecień)

10. Quiz o projekcie. Uczniowie ponownie czytają informacje na padlecie „Kraje anglojęzyczne”. Planujemy utworzyć quiz z pytaniami zadanymi przez każdy zespół. Wtedy wszyscy się bawimy. Narzędzie Quizziz. (maj)

 11. Wideokonferencja na pożegnanie + Ocena + Rozpowszechnianie (maj/czerwiec)

Tags: eTwinning