• Start

Informacja dla rodziców - zakup obiadów w stołówce szkolnej

  1. W roku szkolnym 2019/2020 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 5 września 2019 r.
  2. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica (opiekuna prawnego) umowy (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w świetlicy szkolnej).
  3. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić drukowanymi literami i złożyć u kierownika świetlicy w dniach 03 – 04. 09. 2019 r.
  4. Przy składaniu każda umowa otrzyma indywidualny numer.
  5. W przypadku korzystania z obiadu przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie należy wypełnić osobne umowy na każde z dzieci.
  6. Po złożeniu druku umowy i uzyskaniu informacji o jej numerze należy dokonać przelewu odpowiedniej kwoty na konto żywieniowe.
  7. W treści przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonuje się wpłaty oraz OBOWIĄZKOWO numer umowy.
  8. Niezawarcie umowy powoduje brak możliwości korzystania z posiłków.
  9. Kwota za jeden obiad dla dziecka wynosi 5,50 zł.
  10. Wysokość kwoty za wrzesień: 99 zł

Druk umowy zakupu obiadów w stołówce szkolnej:
| pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

Przeboje Beyonce i Adele zabrzmiały w Szkole Podstawowej w Korczynie

Dnia 14 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbył się V Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej “Let’s sing in English”, podczas którego zaprezentowały się uczennice ze Szkoły Podstawowej w Węglówce oraz Szkoły Podstawowej w Korczynie. Ze sceny można było usłyszeć wielkie przeboje w aranżacji uczniów klas IV –VIII szkoły podstawowej (solistów i duetu). Rozbrzmiały takie utwory jak: „Running”, „Clown”, czy „Rolling In the Deep”, za wykonanie których jury przyznało pierwsze miejsca. W konkursie piosenki angielskiej, jak zwykle, liczył się nie tylko piękny głos, ale także opanowanie języka angielskiego, dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestników, muzykalność, estetyka stroju oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Czytaj dalej

Walka z papierosem

Spotkanie młodzieży z SP w Korczynie z  wychowankami SOSW w Krośnie

4 czerwca 2019 roku młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Korczynie wraz z nauczycielami udała się w odwiedziny do zaprzyjaźnionego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie. Jest to coroczna tradycja, trwająca od 18 lat!

Po dotarciu na miejsce uczniowie szkoły wraz z opiekunami: koordynatorem spotkań p. Jolantą Michalik-Kozioł oraz p. Agatą Gazdą i p. Magdaleną Koroną zostali serdecznie przywitani przez  panią dyrektor Jolantę Znój, panią wicedyrektor Martę Frydrych, panią opiekun Kazimierę Wajdę oraz krośnieńską młodzież. Spotkanie rozpoczęliśmy od edukacyjnego przedstawienia, przygotowanego przez uczniów z Korczyny, mającego na celu uświadomienie uczestnikom skutków przyjmowania różnego rodzaju używek. Sugestywna pantomima, zatytułowana „Walka z papierosem”, wywarła duże wrażenie zarówno na młodzieży, jak i na kadrze nauczycielskiej.

Czytaj dalej

Uczniowie ze szkoły w Korczynie na spotkaniu projektowym w Granadzie

W dniach 20 – 24 maja 2019 r. odbyło się już  ostatnie, podsumowujące spotkanie w ramach projektu Erasmus+  Letters & Figures Alive, którego motywem przewodnim była Olimpiada Matematyczna.

Tym razem partnerzy projektowi przyjechali do Granady na południu Hiszpanii. Ze szkoły w Korczynie w spotkaniu uczestniczyły dwie uczennice VIII klasy szkoły podstawowej: Weronika Gomułka i Anna Szubert oraz troje uczniów gimnazjum: Julia Kuliga, Bartosz Niemczyk i Dominik Paradysz. Towarzyszyły im dwie nauczycielki: Alicja Korona i Anna Waśko.

Czytaj dalej

Migawki z pobytu na "Zielonej szkole" w Rymanowie Zdroju

Klasa IIa, 20-24 maja 2019

W poniedziałkowy słoneczny poranek wyruszyliśmy na spotkanie przygodzie. Gdy dotarliśmy na miejsce, przywitał nas przytulny ośrodek i sympatyczna kadra. Szybko rozlokowaliśmy  się w wyznaczonych pokojach i udaliśmy się na spotkanie organizacyjne, by poznać program pięciodniowego  pobytu w Rymanowie Zdroju.

Czytaj dalej