• Start

Informacja

Informuję, że dzień 14. października (czwartek) 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Natomiast dzień 15. października (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W przypadku konieczności zapewnienia zajęć opiekuńczych w świetlicy (w godzinach od 7:00 do 16:30) w dniu 15. października (piątek) 2021 r., rodzice proszeni są o zgłoszenie takiej potrzeby w sekretariacie szkoły do 13. października (środa) 2021 r. do godziny 12:00. 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Zajęcia taneczne 2021/2022

Informuję, że do szkoły wpłynęła oferta zajęć tanecznych w szkole na rok szkolny 2021/2022.

Proszę o zapoznanie się z programem zajęć tanecznych (w załączeniu).

Wypełnioną kartę zgłoszenia na zajęcia (w załączeniu) należy złożyć u wychowawcy klasy, w terminie do 8 października (piątek) 2021 r.

Załączniki:

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie wzięli udział w akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, której jak co roku przyświecało hasło:

"Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają".

Czytaj dalej

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

WMTDay 2021

ŚDTM 2021

Szkoła Podstawowa w Korczynie
Korczyna 23.09.2021

Szanowni Rodzice,

nasza szkoła uczestniczy w akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 1 października 2021 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Czytaj dalej

Rocznica września 1939 roku w Szkole Podstawowej w Korczynie

17 września w naszej szkole wspominaliśmy o 82. rocznicy napaści Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. Zbyt krótki okres wolności "okutych w powiciu" pokoleń nie pozwolił na realizację planów, które miały z II Rzeczypospolitej uczynić ognisko idei modernizacyjnych dla Europy. Stąd polski wrzesień 1939 roku jest symbolem końca pewnej epoki w kulturze – triumfu brutalnego despotyzmu nad ideą wolnościową.

Pamięć o tym dramatyzmie europejskiej historii jest najistotniejszym elementem polskiej idei państwowej, dlatego w naszej szkole – jak co roku – odbyła się uroczystość poświęcona tym wydarzeniom. Po Mazurku Dąbrowskiego uczniowie wysłuchali audycji, którą przez szkolny radiowęzeł zaprezentowali: Weronika Gonet i Anna Paradysz z klasy VIII b, Lena Moskal z klasy VIII c i Mikołaj Szczygieł z klasy VI b.

Czytaj dalej