• Start

Ubezpieczenie NNW dzieci - informacja od Rady Rodziców

Drodzy Rodzice

Wychodząc naprzeciw zaleceniom dotyczącym unikania płatności gotówkowych w dobie COVID-19 przedstawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z wymogami zarówno WHO jak i MEN w formie bezgotówkowej.

Poniżej podajemy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dzieci:

https://www.nowaklasa.pl/

Kod do zawarcia polisy Nowa Klasa: RJA2

Rodzice sami wybierają wariant ubezpieczenia.

Poprzednie ubezpieczenia straciło swoją ważność
z dniem 31. sierpnia 2020 r.

Zobacz plik (w formacie .pdf)  > ogólne warunki ubezpieczenia.

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej
im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie będą odbywać się w piątki w godz. 15.30 - 17.00.

Obowiązuje procedura zajęć obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

opiekunowie drużyny harcerskiej
Agnieszka Kowalczyk
Janusz Paradysz

Informacja dotycząca noszenia maseczek

Informacja

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi punktu 10 "Procedur organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie" Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Korczynie uchwałą nr 2/2020/2021 z dnia 09. września 2020 r. podjęła decyzję - przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się - o pozostawieniu punktu 10 procedur w dotychczasowym brzmieniu: "W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek) - w trosce o zdrowie swoje i innych - zaleca się noszenie maseczek." 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Regulamin wypożyczania, użytkowania i zwracania podręczników w Szkole Podstawowej w Korczynie.

Regulamin wypożyczania, użytkowania i zwracania podręczników
w Szkole Podstawowej w Korczynie.

 1. Podręczniki wypożyczone przez uczniów są własnością biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki wypożyczane są przez wychowawcę klasy dla danego oddziału.
 3. Po odebraniu podręczników wychowawca ustala, który podręcznik (z jaką numeracją) przyporządkowany jest do danego ucznia.
 4. Uczniowie otrzymują podpisane w szkole podręczniki lub podpisują je samodzielnie w szkole w dniu otrzymania.
 5. Podręczniki należy oprawić w okładkę foliową lub papierową. Nie wolno wykorzystywać okładek samoprzylepnych.
 6. Płyta dołączona do podręcznika do języka obcego jest jego integralną częścią i powinna być zwrócona wraz z podręcznikiem.
 7. Pod koniec roku szkolnego, w wyznaczonym terminie, należy podręczniki zwrócić wychowawcy. Wychowawca zwraca podręczniki do biblioteki osobiście wraz z klasą (według harmonogramu).
 8. Zgubienie albo zniszczenie podręcznika lub płyty dołączonej do podręcznika, będzie skutkowało koniecznością odkupienia całego podręcznika.

bibliotekarz
mgr Lidia Lampara

Wytyczne dotyczące organizacji pracy biblioteki szkolnej

Wytyczne dotyczące organizacji pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii koronawirusa w roku szkolnym 2020/21

 1. Korzystając z biblioteki należy osłonić usta i nos.
 2. Książki zwracane do biblioteki przechodzą dwudniową kwarantannę.
 3. Wypożyczenia biblioteczne odbywają się poszczególnymi klasami wraz z nauczycielem, tak by ograniczyć kontakty uczniów między poszczególnymi grupami.
 4. Lektury wypożyczane są wraz z nauczycielem polonistą.
 5. Pozostałe wypożyczenia organizowane są wraz z wychowawcą.
 6. Zwroty lektur i pozostałych książek przeprowadzane są wraz z wychowawcą.
 7. Wypożyczenia i zwroty należy umawiać na konkretną godzinę, tak by uniknąć gromadzenia się w bibliotece różnych klas. Odbywa się to zawsze wraz z wychowawcą.
 8. Uczniowie nie podchodzą do półek bibliotecznych (nie dotykają książek przed wyborem). Wypożyczenia będą oferowane w zależności od tego jaka grupa wiekowa będzie korzystać z biblioteki.

 

bibliotekarz
mgr Lidia Lampara

Zmiana przerw międzylekcyjnych

Komunikat dotyczący zmian przerw międzylekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

W roku szkolnym 2020/2021 ulega zmianie czas trwania przerw międzylekcyjnych.
Jest to spowodowane koniecznością wygospodarowania czasu na posiłki, których wydawanie musi być dostosowane do reżimu sanitarnego.

Przerwy śródlekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

8:00 – 8:45 – lekcja 1

8:50 – 9:35 – lekcja 2

9:40 – 10:25 – lekcja 3

10:30 – 11:15 – lekcja 4

11:20 – 12:05 – lekcja 5

12:20 – 13:05 – lekcja 6

13:20 – 14:05 – lekcja 7

14:10 – 14:55 – lekcja 8

15:00 – 15:45 – lekcja 9

 

Obiad dla klas I - III - 12:05 - 12:20  (po piątej lekcji)

Obiad dla klas IV - VIII - 13:05 - 13:20  (po szóstej lekcji)

 

 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły