• Start

Komunikat - organizacja pracy w dniu 14 października

KOMUNIKAT

Dzień 14 października 2019 r. (poniedziałek) jest wolny od zajęć dydaktycznych.

W razie potrzeby szkoła może zapewnić zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Proszę zgłaszać potrzebę opieki nad dzieckiem w tym dniu do dnia 11 października 2019 r. (piątek) do godziny 9:00 w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Szkoły
Artur Stodolak

E-papierosy - potencjalne zagrożenia

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Warszawa, 7 października 2019 r.

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Czytaj dalej

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

Wykaz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
w Szkole Podstawowej w Korczynie w roku szkolnym 2019/2020

(W zajęciach przypisanych do poszczególnych klas – w miarę wolnych miejsc - mogą brać udział również chętni uczniowie z innych klas). 

Czytaj dalej

Z Korczyny do gwiazd

Szóstego września 2019 roku część korczyńskiej społeczności szkolnej i lokalnej - miłośnicy astronomii i astrofizyki - miała przyjemność uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. Jednym z głównych priorytetów zorganizowania tego przedsięwzięcia była 120. rocznica urodzin korczynianina - Jana Winiarskiego - wybitnego astronoma, pasjonata nauk kosmicznych oraz eksperta w dziedzinie astronomii i astrofizyki. W murach korczyńskiej szkoły, oprócz licznie zgromadzonych gości, pojawili się  przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którzy przez cały wieczór przedstawiali słuchaczom niezwykle interesujące informacje ze świata nauki zajmującej się badaniem ciał niebieskich.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dnia 2 września 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Zainaugurowano go uroczystą mszą świętą w sanktuarium św. bpa J. S. Pelczara. Następnie dyrektor placówki, Artur Stodolak przed budynkiem szkolnym powitał licznie zgromadzonych uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Podziękował także za przybycie zaproszonym gościom.

Dyrektor wyraził nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny upłynie w miłej, przyjaznej atmosferze oraz będzie obfitował w liczne sukcesy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz wychowawczej. Przypomniał, że uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do obowiązujących zajęć edukacyjnych.

Czytaj dalej

Informacja dla rodziców - zakup obiadów w stołówce szkolnej

  1. W roku szkolnym 2019/2020 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 5 września 2019 r.
  2. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica (opiekuna prawnego) umowy (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w świetlicy szkolnej).
  3. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić drukowanymi literami i złożyć u kierownika świetlicy w dniach 03 – 04. 09. 2019 r.
  4. Przy składaniu każda umowa otrzyma indywidualny numer.
  5. W przypadku korzystania z obiadu przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie należy wypełnić osobne umowy na każde z dzieci.
  6. Po złożeniu druku umowy i uzyskaniu informacji o jej numerze należy dokonać przelewu odpowiedniej kwoty na konto żywieniowe.
  7. W treści przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonuje się wpłaty oraz OBOWIĄZKOWO numer umowy.
  8. Niezawarcie umowy powoduje brak możliwości korzystania z posiłków.
  9. Kwota za jeden obiad dla dziecka wynosi 5,50 zł.
  10. Wysokość kwoty za wrzesień: 99 zł

Druk umowy zakupu obiadów w stołówce szkolnej:
| pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |