• Start

Komunikat

Komunikat

W związku z objęciem całego kraju strefą żółtą oraz nowych wytycznych premiera oraz ministra zdrowia, aktualizacji ulega punkt 10 "Procedur organizacji zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie".

Otrzymuje on brzmienie:

10. W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek), biblioteka - w trosce o zdrowie swoje i innych obowiązkowe jest noszenie maseczek.

W przypadku konieczności wprowadzenia w szkole nauczania zdalnego bądź hybrydowego rodzice i uczniowie otrzymają instrukcję korzystania z przygotowanej platformy (wspólnej dla całej szkoły).
Informacja zostanie przekazana za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Komunikat dotyczący Dnia Edukacji Narodowej

Komunikat dotyczący Dnia Edukacji Narodowej

Informuję, że dzień 14. października 2020 r. (środa) jest wolny od zajęć dydaktycznych. W związku z powyższym lekcje w tym dniu nie odbędą się.
Nie będą też przygotowywane posiłki 
w stołówce szkolnej. Istnieje jednak możliwość zorganizowania w świetlicy (w godz. 7.00-16.30) zajęć opiekuńczych dla dzieci.
Potrzebę skorzystania z takiej opieki rodzice dzieci powinni zgłosić do 
wychowawców poszczególnych klas, do poniedziałku (12.10.2020 r.) do godz. 12.00.

Artur Stodolak
Dyrektor szkoły

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

2 października 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie wzięli udział w X Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.

W tym roku zabawa przebiegała w innej formie niż zwykle, z racji obostrzeń epidemiologicznych. Uczniowie z klas 1-3 w swoich salach lekcyjnych rozwiązywali matematyczne łamigłówki. Natomiast uczniowie starszych klas pod opieką swoich nauczycieli matematyków, ubiegali się o tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”, wykonując zadania na czas. Szkolne korytarze jak co roku zostały ozdobione plakatami, wykonanymi przez uczniów klas 4-6, promującymi naukę tabliczki mnożenia.

Czytaj dalej

Informacja dotycząca fluoryzacji w klasach II-VI

W bieżącym roku szkolnym prowadzona będzie u dzieci fluoryzacja zębów. Obowiązują zgody rodziców z ubiegłego roku. W przypadku zmiany decyzji rodzice proszeni są o przekazanie pisemne informacji do gabinetu pielęgniarki szkolnej w poniedziałek 05.10.2020 r.

Ubezpieczenie NNW dzieci - informacja od Rady Rodziców

Drodzy Rodzice

Wychodząc naprzeciw zaleceniom dotyczącym unikania płatności gotówkowych w dobie COVID-19 przedstawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z wymogami zarówno WHO jak i MEN w formie bezgotówkowej.

Poniżej podajemy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dzieci:

https://www.nowaklasa.pl/

Kod do zawarcia polisy Nowa Klasa: RJA2

Rodzice sami wybierają wariant ubezpieczenia.

Poprzednie ubezpieczenia straciło swoją ważność
z dniem 31. sierpnia 2020 r.

Zobacz plik (w formacie .pdf)  > ogólne warunki ubezpieczenia.

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej
im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Pasowanie na ucznia 2020

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to piękna tradycja. Ceremoniał Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie uwzględnia strój galowy, przyrzeczenie na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia przeprowadzone przez dyrektora szkoły. W tym roku ze względu na konieczność stosowania środków ostrożności związanych z koronawirusem, musieliśmy ograniczyć kontakty pomiędzy pierwszaczkami.

15 września 2020 roku, dyrektor Artur Stodolak pasował dzieci na uczniów naszej szkoły oddzielnie w każdej z grup klasowych. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, w obecności wychowawców, przystąpili do uroczystości. Aktu pasowania dokonał Pan Dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Korczynie. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców.