• Start

Komunikat - pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodziców

Komunikat

W związku z powrotem dzieci do szkoły, po kilkumiesięcznej przerwie i problemami akceptacyjnymi w środowisku szkolnym, Gmina Korczyna wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korczynie podejmują inicjatywę uruchomienia pomocy psychologicznej dla potrzebujących uczniów i ich rodziców .

Zgłoszenia o chęci skorzystania z ww. pomocy proszę kierować do wychowawców poszczególnych klas w terminie do 6 maja (czwartek)  2021 r. do godziny 12.00.Ponadto informuję, że w razie potrzeby, w Szkole Podstawowej w Korczynie ponownie zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Krośnie, w którym dyżur pełnił będzie psycholog.

Artur Stodolak
Dyrektor szkoły

Informacje na temat powrotu uczniów klas I - III do nauki stacjonarnej w szkole

Powołując się na rozporządzenie MEIN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że od dnia 4 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas I - III (edukacji wczesnoszkolnej) powracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Zajęcia będą prowadzone według dotychczasowego podziału godzin.

Szkoła zapewnia dzieciom opiekę świetlicową oraz posiłki
(na dotychczasowych zasadach).

Informacja o płatnościach za posiłki zostanie podana za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Harmonogram nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej w Korczynie

W dniach od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.  nauczanie hybrydowe
w Szkole Podstawowej w Korczynie odbywa się – dla poszczególnych klas edukacji wczesnoszkolnej – według załączonego harmonogramu.

 Harmonogram nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej w Korczynie
od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Data

Dzień tygodnia

Nauczanie w szkole

Nauczanie zdalne
(w domu)

26 IV 2021 r.

Poniedziałek

I a, I b, I c, II a

II b, II c, III a, III b, III c

27 IV 2021 r.

Wtorek

II b, II c, III a, III b, III c

I a, I b, I c, II a

28 IV 2021 r.

Środa

I a, I b, I c, II a

II b, II c, III a, III b, III c

29 IV 2021 r.

Czwartek

II b, II c, III a, III b, III c

I a, I b, I c, II a

30 IV 2021 r.

Piątek

I a, I b, I c, II a

II b, II c, III a, III b, III c

W czasie nauczania w szkole uczeń może uczęszczać do świetlicy szkolnej - przed i po lekcjach - oraz korzystać z posiłków w stołówce szkolnej.

Konkurs wiedzy SKO

I Ty możesz zostać „Mistrzem wiedzy SKO”!

„Test wiedzy SKO” odbędzie się w terminie 19-25 kwietnia 2021 r. w formie internetowej – bez konieczności wychodzenia z domu (np. na komputerze, telefonie) lub papierowej (w przypadku trudności z dostępem do urządzenia z Internetem). „Test wiedzy SKO” będzie trwał 7 dni i można do niego przystąpić więcej niż 1 raz. Wystarczy, że za każdym razem uczeń wpisze nową nazwę użytkownika, a system wylosuje kolejne pytania. Im więcej razy uczeń rozwiąże Test, tym więcej się nauczy. I o to chodzi :-)

Ważne informacje:

  • Test będzie można rozwiązać korzystając z wielu popularnych przeglądarek internetowych za wyjątkiem przeglądarki Internet Explorer;
  • jeżeli uczeń / uczennica zdecyduje się na formę papierową Testu proszony/-a jest o kontakt mailowy ze szkolnym Opiekunem SKO (Anną Grzesik) przez dziennik elektroniczny do dnia 19 kwietnia 2021r,
  • uczestnik Testu może go rozwiązać w formie papierowej, na karcie przekazanej przez nauczyciela-Opiekuna SKO uczestnikom, którzy zadeklarowali wcześniej taką formę rozwiązywania Testu, najwcześniej w dniu rozpoczęcia Testu;
  • Test składa się z 10 pytań - tylko 1 z odpowiedzi podanych przy każdym z pytań jest poprawna;
  • zaliczenie Testu wymaga udzielenia poprawnej odpowiedzi na minimum 7 z 10 pytań;
  • pytania testowe dostosowane są do wieku i percepcji uczestników (wersje Testu dla klas 0-2, 3-4, 5-6; uczniowie z klasy VII, którzy nie ukończyli 13. roku życia mogą sprawdzić się rozwiązując test dla klas 5-6);
  • zakres zagadnień, które obejmuje Test, określony jest w sylabusie dostępnym pod adresem https://www.pkobp.pl/media_files/76b83222-8de5-440a-bd79-f1cf5a3778bc.pdf (znajdują się w nim zagadnienia, które mogą pojawić się na teście oraz wskazówki, gdzie szukać potrzebnych informacji).

Przekazanie wyników:

  • w przypadku uczestników rozwiązujących Test w formie elektronicznej, po jego wykonaniu należy okazać nauczycielowi - Opiekunowi SKO dyplom, który dostępny będzie do pobrania po pozytywnym zakończeniu testu – dyplom można okazać w formie elektronicznej (np. przesyłając plik, skan, zrzut ekranu),
  • w przypadku uczestników wykonujących Test w wersji papierowej, po wypełnieniu karty z Testem należy ją przekazać nauczycielowi - Opiekunowi SKO w formie elektronicznej (np. przesłanie mailem skanu) lub osobiście w sekretariacie szkoły,
  • istnieje możliwość wielokrotnego podejścia do rozwiązywania Testu w terminie jego udostępnienia, aż do uzyskania przez danego uczestnika Testu pozytywnego wyniku.

 Dzięki udziałowi w Teście uczniowie:
1. Zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące np. tworzenia bezpiecznych haseł w Internecie, zdrowego odżywiania, sposobów na oszczędzanie: pieniędzy, wody, prądu.
2. Sprawdzą się i na podstawie wyniku wyświetlonego na końcu Testu dowiedzą, jak dobrze znają tematykę edukacyjną SKO.
3. Spędzą miło czas.
4. Pomogą szkole w zdobyciu punktów w „Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli”.
5. Otrzymają dyplom „Mistrza wiedzy SKO”.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Teście oraz głosowania na blog SP Korczyna:
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-korczyna/

Anna Grzesik (Szkolny Opiekun SKO)

A JAK AUTYZM …

A JAK AUTYZM …

Niektórzy ludzie z autyzmem wiodą życie w ciszy, zamknięci w sobie, inni szaleją, bo rzeczywistość ich przytłacza. Niektórzy z nich nigdy nie nauczą się poprawnie dziękować. Są jednak tacy, którym ten zwrot tak lekko przechodzi przez usta, że sprawiają wrażenie, jakby rozumieli, co im się właśnie wymsknęło. Niektórzy ludzie z autyzmem chętnie się śmieją i dużo gadają, inni są raczej rzeczowi i małomówni. Niektórzy ludzie z autyzmem rozpaczają z powodu przygnębiających myśli, inni zasiedlają słoneczną stronę życia. Życie w autyzmie jest kiepskim przygotowaniem do życia w świecie bez autyzmu. Uprzejmość zastawiła wiele pułapek, w które można wpaść. Ludzie z autyzmem żadnej nie ominą; są w tym mistrzami.

Axel Brauns, Barwne cienie i nietoperze: życie w autystycznym świecie

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych.

Obchody tego szczególnego dnia są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia, tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin.

W tym roku po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Korczynie włączyła się do akcji „Na niebiesko dla autyzmu”.  Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju i brak możliwości spotkania się na terenie szkoły  nasze wsparcie dla osób z autyzmem okazaliśmy w nietypowy sposób. Dzięki zaangażowaniu uczniów z klasy 4b nagraliśmy filmik, który może nauczyć nas wielu rzeczy. Przede wszystkim jak rozpoznać autyzm a także co robić, gdy ktoś obok nas ma to zaburzenie. Tytuł filmu nie jest przypadkowy. Z badań opinii publicznej wynika, że Polacy wciąż mało wiedzą na temat tego zaburzenia. Niska świadomość społeczna w tym obszarze idzie ,niestety, w parze z wieloma krzywdzącymi stereotypami i szkodliwymi mitami. Tymczasem liczba osób z diagnozą autyzmu od lat systematycznie rośnie - zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Istnieje zatem duża potrzeba prowadzenia szerokiej edukacji społecznej w tym zakresie a co za tym idzie lepsze zrozumienie osób z autyzmem.

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest ważnym dniem dla Szkoły Podstawowej w Korczynie, ponieważ naukę pobierają tu także uczniowie ze spektrum autyzmu. Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę i tolerancję uczniów wobec osób cierpiących na autyzm i inne pokrewne zaburzenia rozwoju.

Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób z autyzmem na lepszy.

                                                                        Monika Sieniawska

Odznaka "Szkoła eTwinning 2021/2022" przyznana Szkole Podstawowej w Korczynie!

Przedsięwzięcie o nazwie eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja. Od marca 2013 r. program eTwinning został poszerzony o 8 krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, a także Tunezję oraz Jordanię i Liban. Szkoła Podstawowa w Korczynie jest jedną z 55 szkół w Polsce, którym przyznano odznakę "Szkoła eTwinning 2021/2022".

Czytaj dalej