• Start

Informacja

Informacja

Informuję, że organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie odbędzie się 28. sierpnia (piątek) 2020 r. o godzinie 10:00 w dużej sali gimnastycznej.

Obowiązują zasady zachowania dystansu oraz maseczki ochronne.


W najbliższym czasie ukaże się komunikat
dotyczący funkcjonowania szkoły od 01. września 2020 r.


Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Szkolny zestaw podręczników

Wykaz podręczników do religii obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie w roku szkolnym 2020/2021

Pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

Klasa I

Tytuł programu:  Z Bogiem przez życie
Numer programu: AZ-11-01/18-LU-3/20
Tytuł podręcznika: Bóg naszym Ojcem – Redaktor: ks. Piotr Goliszek ,Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Podręcznik nr AZ-11-01/18-LU-3/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18. 

Klasa II 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-12-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.

Klasa III 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-13-01/10-LU-4/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.

Klasa IV

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

Klasa V 

Tytuł programu:  Z Bogiem przez życie
Numer programu: AZ-21-01/18-LU-2/20
Tytuł podręcznika: Bóg poszukuje człowieka – red. ks. Waldemar Janiga

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Podręcznik nr AZ-21-01/18-LU-2/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

Klasa VI 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-23-01/10-LU-2/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

Klasa VII 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10 
Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-31-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10. 

Klasa VIII 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.

 

Ważna informacja dla ósmoklasistów

Ważna informacja dla ósmoklasistów

Na skrzynkę pocztową w dzienniku elektronicznym zostały przesłane indywidualne loginy i hasła do portalu https://wyniki.edu.pl,  gdzie można sprawdzić swoje wyniki po egzaminie ósmoklasisty.

Wyniki będzie można sprawdzić 31. lipca 2020 r. w godzinach podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

W tym samym dniu tj. 31. lipca 2020 r.  (piątek) w sekretariacie szkoły należy indywidualnie odebrać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez OKE w Krakowie.

Zaświadczenia będą wydawane według poniższego harmonogramu:

od godz. 9:00 do godz. 10:00 – klasa VIII a,

od godz. 10:00 do godz. 11:00 – klasa VIII b,

od godz. 11:00 do godz. 12:00 – klasa VIII c.

Po odbiór zaświadczeń należy zgłosić się w maseczce ochronnej.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja

Informacja

W okresie od 16. lipca do 14. sierpnia 2020 r. sekretariat szkoły
czynny w każdą środę w godzinach od 9:00 do 12:00.

Informacja dotycząca oddziału sportowego

Informacja dotycząca oddziału sportowego

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów do klasy I sportowej (12 wniosków)
informuję, że oddział sportowy klasy I na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie utworzony.

Wobec powyższego liczba i skład osobowy klas I na rok szkolny 2020/2021 pozostaje bez zmian.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły