• Start

Warsztaty w PWZS

Dnia 19.12.2018 r. uczniowie klas IIIc gimnazjum oraz VIIIc SP mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach nt. kodowania, zorganizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, przy współpracy nauczycielek: Anny Waśko, Grażyny Wącław oraz Ewy Sikory.

Podczas zajęć otrzymaliśmy trzy polecenia wraz z instrukcjami, wskazującymi nam drogę postępowania w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.

Czytaj dalej

List MEN i GIS do Rodziców i Opiekunów

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Czytaj dalej

Sukcesy wokalne uczennic z SP w Korczynie

Dnia 23 listopada 2018 r. odbył się XI Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Jego organizatorem – pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Krośnie – był Ośrodek Kultury w Dukli. Ze sceny można było usłyszeć przeboje w wykonaniu uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów (solistów i zespołów) z powiatu krośnieńskiego. W konkursie liczył się nie tylko piękny głos, ale także opanowanie języka, dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestników, muzykalność, estetyka stroju oraz ogólne wrażenie artystyczne. Jury nie miało łatwej pracy.

Czytaj dalej

100 lat Niepodległej

Dnia 22 listopada 2018 r.  w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyło się kolejne spotkanie z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Krośnie. Organizacją wizyty zajęły się: Jolanta Michalik-Kozioł, polonistka SP w Korczynie oraz Kazimiera Wajda, wychowawczyni w SOSW w Krośnie. Wsparcie zaoferowały również panie Magdalena Korona oraz Agata Gazda. Społeczność szkolna  z Korczyny jak zwykle entuzjastycznie przyjęła przyjaciół z Krosna.

Na początku spotkania dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie - Artur Stodolak powitał ciepło zebranych, podkreślając znaczenie wieloletniej współpracy między placówkami oraz konieczność jej kontynuacji. Następnie młodzież zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego "100 lat Niepodległej", mającego na celu uczczenie wyjątkowej dla Polaków rocznicy oraz pielęgnowanie tradycji patriotycznych w społeczeństwie. Spektakl skupiał się wokół poezji, piosenek patriotycznych oraz sugestywnej pantomimy obrazującej mozolne, ale skuteczne dążenie Polski do niepodległości. Rozbiory, 123 lata niewoli  i upragniona wolność pokazana z perspektywy dziecka wywarła silne wrażenie na młodych odbiorcach.

Czytaj dalej

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Korczynie

W dniu 16. listopada 2018 roku odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Przystąpiło do niej:

  • 21 uczniów z klasy I a ( wychowawca E. Pałka),
  • 19 uczniów z klasy I b (wychowawca A. Pelczar- Golonka),
  • 21 uczniów z klasy I c (wychowawca W. Florek).

Uroczystość rozpoczął dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie Artur Stodolak, który szczególnie serdecznie powitał wszystkich pierwszoklasistów z wychowawczyniami, rodziców i dziadków uczniów oraz społeczność szkolną. Ponadto skierował do uczniów kilka ciepłych słów, życząc równocześnie tylko radosnych chwil przeżywanych w szkole.

Czytaj dalej

100 lat Niepodległej

16 listopada 2018 roku w bibliotece Szkoły Podstawowej w Korczynie odbył się Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej. Przed publicznością zaprezentowało się  21 uczniów, którzy wyłonieni zostali podczas eliminacji klasowych. Celem konkursu było wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego oraz zachęcanie uczniów do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.

Jury konkursowe, oceniając występy poszczególnych recytatorów, w szczególności zwracało uwagę na dobór tekstu i pamięciowe opanowanie, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Czytaj dalej