Zespół Szkół w Korczynie zwycięzcą w ogólnopolskim konkursie Nasz projekt eTwinning 2017

W Zespole Szkół w Korczynie projekty eTwinning realizowane są od 2007 roku. W przypadku trzech z nich ubiegaliśmy się o Odznakę Jakości, która została nam też trzykrotnie przyznana tak w wymiarze krajowym jak i europejskim. Oznacza to, że praca w ramach projektu zarówno nauczycieli jak i i uczniów osiągnęła określony, wysoki poziom. Odznaka potwierdza uznanie pracy nauczycieli, jest dla uczniów motywacją do prowadzenia zaplanowanych projektowych działań, a dla szkoły – publicznym  potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartości na współpracę europejską. Każdy projekt, który uzyskał Odznakę Jakości może wziąć udział w dorocznym konkursie: Nasz Projekt eTwinning. Ponieważ ubiegłoroczny projekt realizowany z obecną klasą IIIa, był naprawdę dużym przedsięwzięciem, zdecydowaliśmy się zgłosić go do konkursu. Kiedy w marcu br. zostały ogłoszone wyniki krajowego konkursu, okazało się, że projekt realizowany w roku szkolnym 2015/2016 jest w gronie laureatów, a koordynator projektu, dyrektor szkoły i czterech uczniów zostało zaproszonych do Warszawy na galę rozdania nagród, na której miała być podana klasyfikacja miejsc.

Ceremonia rozdania nagród odbyła się dnia 2 czerwca, w niezwykłej scenerii Teatru Królewskiego – Stara Pomarańczarnia w Muzeum Łazienki Królewskie. Wraz z nauczycielami i uczniami wyróżnionych szkół na galę przybyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej – Pani Minister Marzenna Drab i Pan Rafał Lew-Starowicz. Ministerstwo Cyfryzacji reprezentował Pan Minister Marek Zagórski i Lider Cyfryzacji Pan Włodzimierz Marciński. W spotkaniu wziął także udział Kurator Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim, Pan Marek Gralik. Kiedy po powitaniu gości przez dr Pawła Poszytka, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i krótkich przemówieniach przedstawicieli MEN, zaczęła się prezentacja projektów i ich miejsc w poszczególnych kategoriach, atmosfera stała się bardzo napięta. Wszyscy z niecierpliwością czekali na ostateczne wyniki. Najpierw podano rozstrzygnięcia w kategorii wiekowej 3 do 10 lat, a następnie w naszej kategorii 11 do 15. Jako laureaci nominowane były trzy projekty więc kiedy ogłoszono trzecie i drugie miejsce wiedzieliśmy już, że wygraliśmy. Nagrody, dyplomy i upominki otrzymała zarówno szkoła jak i koordynator projektu oraz uczniowie. Było to naprawdę wyjątkowe przeżycie. Na pewno przyczyniła się do tego forma ceremonii i niesamowita sceneria. Po wyśmienitym lunchu, który zjedliśmy też w Łazienkach Królewskich pojechaliśmy do teatru Buffo na musical  Piotruś Pan. Wspaniała gra aktorska, muzyka i scenografia zachwyciły nas wszystkich. Po kolacji w hotelu uczniowie wzięli jeszcze udział warsztatach integracyjnych.

Dlaczego akurat nasz projekt "LSVC-Learning by Sharing in Virtual Cafes" (Uczymy się i dzielimy wiedzą w wirtualnych kafejkach) realizowany ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Grecji i Norwegii został tak wysoko oceniony? Kilka zdań informacji o nim:

Szkoły partnerskie do realizacji tego projektu poznałam dzięki platformie eTwinning. Rok wcześniej realizowaliśmy pierwszy wspólny projekt pt. "Pupilpreneurs". Ponieważ bardzo dobrze układała się nam ta współpraca, a efektem jej była Europejska Odznaka Jakości, postanowiliśmy przystąpić do nowego projektu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ten nowy projekt będzie dużym wyzwaniem, ale liczyliśmy na to, że doświadczenie współpracy będzie atutem w jego realizacji i udało się.  Ponieważ mieliśmy wypracowane metody komunikacji, sprawnie ustaliliśmy cele, zadania i kalendarz projektu. Systematycznie dodawaliśmy różnorodne materiały z projektowych działań. Uczniowie korzystali z forum, ale mieli też zorganizowane spotkania na czacie w międzynarodowych grupach zadaniowych. Udało nam się przeprowadzić dwie video-konferencje: ze szkołą z Norwegii i z Turcji. Część uczniów komunikowała się na portalach społecznościowych i utrzymuje kontakt nawet po zakończeniu współpracy w ramach projektu. Uczniowie biorący udział w projekcie mieli również za zadanie dzielić się doświadczeniami ze społecznością szkolną (gazetka szkolna, wystawa, strona internetowa szkoły, lokalna prasa).

Na początku realizacji projektu uczniowie przygotowali prezentacje o sobie, rodzinie i najbliższym otoczeniu. Nagrali również krótkie filmiki o szkole i miejscowości. Wszyscy uczestnicy projektu  przygotowywali własne, a następnie drogą głosowania wybrano jedno wspólne logo. E-book zawierający daty urodzin wszystkich uczestników projektu, umożliwił składanie życzeń urodzinowych. Co miesiąc wybierany był z każdego kraju uczeń, który najbardziej aktywnie uczestniczył w realizacji projektu - otrzymywał on tytuł "eTwinnera miesiąca". Wszyscy uczniowie zostali podzieleni na międzynarodowe grupy, w których realizowali wiele zadań w ramach sześciu kafejek internetowych: Cafe Europe, Cafe History, Cafe Literature, Cafe Language, Cafe Maths i Cafe Art. Zadania te dotyczyły Europy i Unii Europejskiej, następnie różnych postaci historycznych. Uczniowie propagowali też poetów i pisarzy ze swoich krajów, recytowali i nagrywali wiersze. Przygotowali plakaty z przesłaniem dla rówieśników z innych krajów. Pisali wierszyki o matematyce, szukali figur matematycznych w codziennych przedmiotach i rozwiązywali zagadki matematyczne. Pisali historyjki na motywach sławnych obrazów, malowali obrazy i pozowali do zdjęć jak na znanych obrazach. Efektem tej pracy jest kila e-booków. Uczestnicy projektu wzięli też udział w końcowej ewaluacji, której wyniki wskazują jednoznacznie na wysoki poziom realizacji założonych celów i bardzo pozytywną ocenę całego projektu. Jednocześnie pokazują preferencje uczniów dotyczące tematyki zadań i sposobów komunikacji, co może być cenną wskazówką do dalszej pracy.

Dzięki realizacji projektu uczniowie mieli możliwość podnieść poziom ogólnej wiedzy i rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu różnych przedmiotów szkolnych. Mieli szansę bardziej autonomicznie i świadomie podejść do nauki, która zwykle wydaje im się bardzo mozolna.  Zauważyli, że wspólne europejskie projekty maja korzystny wpływ na ich umiejętności językowe i poczucie wspólnoty europejskiej. Współpraca z rówieśnikami z innych krajów wymagała od nich przełamywania barier językowych co jest niezmiernie ważne w funkcjonowaniu młodego człowieka w dzisiejszym świecie. A ponieważ byli zaangażowani w projekt, łatwiej przyswajali sobie wiedzę i w naturalny sposób podchodzili do komunikacji w obcym języku. Część pracy wykonywali w szkole, ale część w domu i zawsze wtedy korzystaliśmy z maili, Skype lub Facebooka jeśli potrzebna im była moja pomoc. Dla mnie jako nauczyciela projekt był ważnym elementem rozwoju zawodowego. Zmusił mnie do jeszcze większego korzystania z technologii ITC, do zainteresowania się innymi narzędziami 2.0. Pozytywnie wpłynął również na moje kontakty z uczniami.

Czym był dla nas eTwinning? Przez prawie 8 miesięcy, biorąc udział w projekcie, wykonywaliśmy przeróżne zadania, począwszy od przedstawiania samego siebie, przez nagrywanie recytowanych przez nas wierszy, po rozmowy z rówieśnikami z innych krajów. Zabawa była fantastyczna. Poznaliśmy kultury i zwyczaje innych państw, historię, literaturę, sztukę, języki obce oraz matematykę - w trochę innej formie niż na lekcjach. Rozwinęliśmy swoje umysły, projektując logo projektu, czy nagrywając film o naszej szkole i miejscowości. Wraz z innymi państwami stworzyliśmy "kalendarz" urodzin wszystkich uczestników, dzięki któremu mogliśmy nawzajem wysyłać sobie życzenia. Dzięki eTwinningowi nauczyliśmy się lepiej rozmawiać po angielsku, poznaliśmy miłe osoby oraz poszerzyliśmy swoją wiedzę o cenne informacje. (komentarz jednej z uczennic)

 

Na koniec dodam jeszcze, że projekt został również laureatem w europejskim konkursie, w kategorii specjalnej – Nagroda Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany.

Koordynator projektu: Anna Waśko

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie

Tags: konkurs, eTwinning, Warszawa