Projekt eTwinning: Tell me, dear granny...

Projekt realizowany jest przez klasę 7 c. W zeszłym roku szkolnym klasa ta realizowała wspólnie ze szkolą w Hiszpanii projekt dotyczący zdrowego żywienia. Niestety dokończyliśmy go nieco wcześniej i w ograniczonym zakresie ze względu na naukę online.
W tym roku znowu nawiązaliśmy współpracę z nauczycielką z Hiszpanii ze szkoły w Walencji.
Tym razem zdecydowaliśmy się na projekt o pokoleniu dziadków i jego relacjach z młodymi ludźmi. Ze względu na sytuację epidemiologiczną tak zaplanowaliśmy działania, żeby można było kontynuować projekt, jeśli będziemy uczyć online.

Szkoła z Hiszpanii realizuje ten projekt jednocześnie w kilku klasach, ale każda z tych klas współpracuje z jedną klasą z innego krajów. Nasze wspólne działania dotyczą więc tylko jednej hiszpańskiej klasy, ale na Twinspace projektu część rezultatów obejmuje również to co pozostałe hiszpańskie klasy wyprodukowały wspólnie z partnerami.

Projekt ma na celu zmotywowanie uczniów do szukania informacji i zastanowienia się nad życiem ludzi w innych miejscach i czasach oraz ludzi o różnych wartościach i zwyczajach, budowanie lepszych relacji między młodymi i starszymi ludźmi oraz uświadamianie, jak ważne jest poświęcenie czasu na słuchanie i spędzanie czasu z naszymi starszymi. Jednocześnie chcemy kwestionować pewne stereotypy wieku oraz mamy nadzieję, że projekt wzmocni szacunek do starszych ludzi.

Realizacja projektu stwarza sytuacje w których język angielski jest naturalnym językiem komunikacji co prowadzi do poprawy kompetencji językowych. Działania projektowe pomagają też uczniom w organizowaniu się, byciu odpowiedzialnym, podejmowaniu decyzji i wspólnej pracy w zespołach. Wiele jest zadań, w których istnieje interakcja i dzielenie się z innymi szkołami z różnych krajów, co promuje szacunek dla różnorodności kulturowej i tolerancję. Oprócz kompetencji językowych udział w projekcie to poprawa umiejętności cyfrowych i pomoc uczniom w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych w kreatywny i bezpieczny sposób.

Do tej pory uczniowie przygotowali Chmury Wyrazów, które kojarzą się im z określeniem „starszego wieku”. Następnie przygotowali kolaż zdjęć, który przedstawiał ich ulubione zajęcia i zainteresowania. W międzyczasie napisali tradycyjny list do jednego z uczniów partnerskiej szkoły. Udało nam się tą część zrealizować i wysłać list przed początkiem zdalnej nauki. Po zalogowaniu się na platformę eTwinning i zapoznaniu z zasadami Netykiety projektu, uczniowie mieli nawiązać kontaktu z osobą, do której pisali list.  Nauczyli się też dodawać komentarze na Forum projektu.  

Głównym zadanie w projekcie jest wspólne stworzenie ebooka zawierającego tekst napisany przez ucznia na podstawie opowieści dziadków. Tekst ma być wzbogacony o element wizualny. Uczniowie mogą rozmawiać o tradycjach rodzinnych, pracy, hobby, grach, dzieciństwie, nauce, ubraniach, mieszkaniach, urlopach, itp. Dodatkowym tematem mogą być elementy życia obecnego – problemy życia codziennego, największe tęsknoty, rady dla młodych.

Czas epidemii utrudnia nieco robienie projektu, ale daje też możliwość uczniom poczucia realnego zadania w tej wirtualnej pracy. Może nie uda się im spotkać z dziadkami, ale na pewno będą mogli porozmawiać telefonicznie lub online.

Tags: eTwinning, projekt