Druki szkolne

Zestaw druków szkolnych obowiązujących w Zespole Szkół w Korczynie w roku szkolnym 2017/2018. Dostępne pliki przygotowane są w różnych formatach, dostosowanych do wykorzystania na różnych platformach systemowych. Aby pobrać plik kliknij wybraną opcję. W razie wątpliwości, który plik wybrać, zapoznaj się z informacjami na dole strony (dostępne formaty plików).

  1. Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
    | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

  2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
    | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

  3. Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania
    | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

  4. Zapoznanie z systemem oceniania zachowania
    | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

  5. Karta wycieczki
    | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

  6. Zgoda na udział w wycieczce
    | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

  7. Pokwitowanie wpłaty za udział w wycieczce (Szkoła Podstawowa)
    | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

  8. Pokwitowanie wpłaty za udział w wycieczce (Gimnazjum)
    | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

  9. Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o Kartę Rowerową
    | brak-doc | brak-odt | pobierz-pdf |


Dostępne formaty plików
 ikona format rozszerzenie informacje
Microsoft Word .doc plik w formacie Microsoft Word, w wersji 97-2003, także do edycji  w nowszych wersjach pakietu firmy Microsoft
OpenDocument .odt  dla użytkowników wolnego programowania (OpenOffice, LibreOffice), systemów z rodziny Linux
Portable Document Format .pdf  plik do przeglądania i wydruku, wypełnienia pismem ręcznym
Ikony plików pochodzą ze strony Wikipedia.org.