Druki szkolne

Zestaw druków szkolnych obowiązujących w Zespole Szkół w Korczynie w roku szkolnym 2022/2023. Dostępne pliki przygotowane są w różnych formatach, dostosowanych do wykorzystania na różnych platformach systemowych. Aby pobrać plik kliknij wybraną opcję. W razie wątpliwości, który plik wybrać, zapoznaj się z informacjami na dole strony (dostępne formaty plików).

 1. Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

 2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
  | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

 3. Zapoznanie z systemem oceniania zachowania
  | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

 4. Zgoda na udział w wycieczce
  | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

 5. Pokwitowanie wpłaty za udział w wycieczce
  | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

 6. Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o Kartę Rowerową - drukować w formacie A5
  | brak-doc | brak-odt | pobierz-pdf |

 7. Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o Kartę Rowerową - wzór wypełnienia
  | brak-doc | brak-odt | pobierz-pdf |

 8. Oświadczenie do biletu miesięcznego klasy I - VIII
  | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |

 9. Umowa na korzystanie z obiadów 2023/2024
  | pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |


Dostępne formaty plików
 ikona format rozszerzenie informacje
Microsoft Word .doc plik w formacie Microsoft Word, w wersji 97-2003, także do edycji  w nowszych wersjach pakietu firmy Microsoft
OpenDocument .odt  dla użytkowników wolnego programowania (OpenOffice, LibreOffice), systemów z rodziny Linux
Portable Document Format .pdf  plik do przeglądania i wydruku, wypełnienia pismem ręcznym
Ikony plików pochodzą ze strony Wikipedia.org.