Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie


Pliki w formacie .pdf (otwierające się w nowych kartach przeglądarki)

  1. Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS,
  2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej: zał. nr 7,
  3. Wniosek o udzielenie świadczenia z ZFŚS: zał. nr 8,
  4. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS: zał. nr 9,
  5. Oświadczenie nauczyciela rencisty lub emeryta,
  6. Oświadczenie o kwocie wolnej i dane osobowe.