Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORCZYNIE

Wpłat za obiady należy dokonywać wpłacając kwotę na rachunek:


PKO Bank Polski

 Nr rachunku:  78 1020 4391 0000 6702 0199 7667


Kwota wpłaty za wrzesień 2020 r. - 110 zł
  

Termin płatności upływa 10 września 2020 r.

 

Tags: komunikat, stołówka