Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI BŁĘDAMI WE WPŁATACH
ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W KORCZYNIE
PROSIMY O DOKŁADNE CZYTANIE
KOMUNIKATÓW DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY
W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W KORCZYNIE
 

  Wpłat za obiady należy dokonywać tylko z konta internetowego
wpłacając kwotę na rachunek:

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Korczynie

Rynek 14, 38-420 Korczyna

Nr konta:  14 8642 1083 2002 8307 4358 0006

Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek bankowy szkoły i jest to 27 dzień miesiąca, za miesiąc następny
(wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń – w tym przypadku terminy będą ustalane odrębnie)

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka / klasa / szkoła / numer umowy/ miesiąc, za który dokonujemy płatności.

 

W STYCZNIU NALEŻY DOKONAĆ DWÓCH PŁATNOŚCI:

do 17 stycznia dokonujemy wpłaty za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2020 r. w kwocie 49,50 zł.
(9 dni x 5,50 zł.)

do 27 stycznia dokonujemy wpłaty za obiady za miesiąc LUTY 2020 r. w kwocie 110,00 zł.
(20 dni x 5,50 zł.)

UWAGA!

WPŁATA NA KAŻDE DZIECKO POWINNA BYĆ DOKONANA OSOBNYM PRZELEWEM

 

Kwota wpłaty w każdym miesiącu żywieniowym jest zmienna i wynika z ilości dni nauki szkolnej.

Każda wpłata w danym miesiącu jest taka sama dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków a odpisy  obiadowe zwracane są - za potwierdzeniem odbioru - rodzicom lub uczniom.

 

Odpisy z jednodniowym wyprzedzeniem prosimy zgłaszać intendentowi 

pod nr tel. 134354010.

W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY W TERMINIE POSIŁKI W NASTĘPNYM MIESIĄCU ZOSTANĄ WSTRZYMANE.

Rezygnacji z posiłków należy dokonać  w formie pisemnej najpóźniej  do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
od którego następuje rezygnacja z obiadów.

Tags: komunikat, stołówka