Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORCZYNIE

  Wpłat za obiady należy dokonywać tylko z konta internetowego
wpłacając kwotę na rachunek:

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Korczynie

Rynek 14, 38-420 Korczyna

Nr konta:  14 8642 1083 2002 8307 4358 0006

Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek bankowy szkoły i jest to 27 dzień miesiąca, za miesiąc następny. 

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka / klasa / szkoła / miesiąc, za który dokonujemy płatności.

 W marcu dokonujemy wpłaty za posiłki
na m-c kwiecień w kwocie 48 zł.

Kwota wpłaty w każdym miesiącu żywieniowym jest zmienna i wynika z ilości dni nauki szkolnej. 

 Każda wpłata w danym miesiącu jest taka sama dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków a odpisy obiadowe zwracane są
- za potwierdzeniem odbioru - rodzicom lub uczniom.

ODPISY Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM NALEŻY ZGŁASZAĆ INTENDENTOWI POD NUMEREM TELEFONU: 13 435 40 10

W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY W TERMINIE POSIŁKI W NASTĘPNYM MIESIĄCU ZOSTANĄ WSTRZYMANE.

 

Tags: komunikat, stołówka