Realizacja projektu Hate over - jestem wolny od nienawiści

Gimnazjum w Zespole Szkół w Korczynie bierze udział w programie "Szkoła wolna od nienawiści" stworzonym przez Stowarzyszenie Grup Inicjatyw Kulturalnych z Lublina. Stowarzyszenie to koncentruje się na edukacji artystycznej i wspieraniu młodego pokolenia oraz nauczycieli w rozwijaniu talentów i kompetencji artystycznych oraz rozszerzaniu i wzmacnianiu znaczenia kultury w edukacji.

Projekt "Hate over - jestem wolny od nienawiści" jest skierowany do gimnazjalistów i nauczycieli. Jest podzielony na trzy moduły łączące się ze sobą tematycznie: komunikację, asertywność i cyberprzemoc. Program nakierowany jest głównie na kształcenie umiejętności, które pomagają młodzieży radzić sobie z mową nienawiści - bardziej dojrzale funkcjonować w świecie, zwłaszcza tym, który jest bliski współczesnym nastolatkom: internetowym świecie maili, portali społecznościowych i komentarzy pod fotografiami.

Forma zajęć ma umożliwiać młodzieży jak najaktywniejsze i twórcze podejście do omawianych tematów. Scenariusze skonstruowane są w taki sposób, aby zachęcać uczniów do dzielenia się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami.

Uczniowie logują się także na fikcyjnym portalu społecznościowym i rozgrywają grę decyzyjną pod okiem wychowawców klas.

Poprzez udział w projekcie uczniowie zgłębili problematykę przemocy w Internecie, a część uczestników uświadomiła sobie istnienie problemu. Przybliżone im zostały określone sytuacje, co pozwoliło na rozważenie różnych skutków określonych działań. Uczniowie w sposób bardziej świadomy i celowy starają się dobierać słowa, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych czy też wobec osób, których postaw i poglądów nie podzielają.

Fundacja Dzieci Niczyje stworzyła e - lerningowe kursy, które pozwalają zapoznać się z typowymi zagrożeniami w sieci. Pod adresem: fdn.pl/kursy dostępne są moduły: "Lekcja bezpieczeństwa", "Dbaj o fejs", " Znajomi - nieznajomi" oraz "W sieci".

Pomocy nastolatkom w zakresie agresji elektronicznej udziela także:

  • Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży pod numerem telefonu 116111 oraz na stronie internetowej 116111.pl.
  • dyzurnet.pl - na tej stronie zgłosić można nielegalne treści znajdujące się w Internecie.
  • facebook.com/help - na tej stronie można zgłosić administratorom facebook’a różnego typu nieprawidłowości.
  • niehejtuje.com - Portal dziennikarstwa obywatelskiego, poświęcony przeciwdziałaniu mowie nienawiści i promowaniu kultury słowa w Internecie.
  • youtube.com/nHlXteIClWo - kampania Fundacji Dzieci Niczyje "Myślę, więc nie ślę".
  • youtube.com/FszGHTk8yq0 - Łatwo jest kogoś hejtować w necie. A co by się wydarzyło, gdybyście spotkali hejtera w realu? Zobaczcie film o tym, że zamiast hejtować… lepiej zyskać przyjaciela!
  • Hateover.pl - zagraj w grę "Jestem wolny od mowy nienawiści"!!!


Alicja Korona, Ewa Sikora, Grażyna Wącław

Tags: projekt