Regulamin wypożyczania, użytkowania i zwracania podręczników w Szkole Podstawowej w Korczynie.

Regulamin wypożyczania, użytkowania i zwracania podręczników
w Szkole Podstawowej w Korczynie.

 1. Podręczniki wypożyczone przez uczniów są własnością biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki wypożyczane są przez wychowawcę klasy dla danego oddziału.
 3. Po odebraniu podręczników wychowawca ustala, który podręcznik (z jaką numeracją) przyporządkowany jest do danego ucznia.
 4. Uczniowie otrzymują podpisane w szkole podręczniki lub podpisują je samodzielnie w szkole w dniu otrzymania.
 5. Podręczniki należy oprawić w okładkę foliową lub papierową. Nie wolno wykorzystywać okładek samoprzylepnych.
 6. Płyta dołączona do podręcznika do języka obcego jest jego integralną częścią i powinna być zwrócona wraz z podręcznikiem.
 7. Pod koniec roku szkolnego, w wyznaczonym terminie, należy podręczniki zwrócić wychowawcy. Wychowawca zwraca podręczniki do biblioteki osobiście wraz z klasą (według harmonogramu).
 8. Zgubienie albo zniszczenie podręcznika lub płyty dołączonej do podręcznika, będzie skutkowało koniecznością odkupienia całego podręcznika.

Wytyczne dotyczące organizacji pracy biblioteki szkolnej

Wytyczne dotyczące organizacji pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii koronawirusa w roku szkolnym 2020/21

 1. Korzystając z biblioteki należy osłonić usta i nos.
 2. Książki zwracane do biblioteki przechodzą dwudniową kwarantannę.
 3. Wypożyczenia biblioteczne odbywają się poszczególnymi klasami wraz z nauczycielem, tak by ograniczyć kontakty uczniów między poszczególnymi grupami.
 4. Lektury wypożyczane są wraz z nauczycielem polonistą lub wychowawcą.
 5. Pozostałe wypożyczenia organizowane są wraz z wychowawcą.
 6. Zwroty lektur i pozostałych książek przeprowadzane są wraz z wychowawcą.
 7. Wypożyczenia i zwroty należy umawiać na konkretną godzinę, tak by uniknąć gromadzenia się w bibliotece uczniów różnych klas. Odbywa się to zawsze wraz z wychowawcą.
 8. Uczniowie nie podchodzą do półek bibliotecznych (nie dotykają książek przed wyborem). Wypożyczenia będą oferowane w zależności od tego jaka grupa wiekowa będzie korzystać z biblioteki.

100 lat Niepodległej

16 listopada 2018 roku w bibliotece Szkoły Podstawowej w Korczynie odbył się Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej. Przed publicznością zaprezentowało się  21 uczniów, którzy wyłonieni zostali podczas eliminacji klasowych. Celem konkursu było wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego oraz zachęcanie uczniów do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.

Jury konkursowe, oceniając występy poszczególnych recytatorów, w szczególności zwracało uwagę na dobór tekstu i pamięciowe opanowanie, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Czytaj dalej

Konkurs Recytatorski - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Szkoła jest po to, by rozwijać i pielęgnować uczniowskie talenty.

Dnia 7. kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Korczynie został przeprowadzony konkurs recytatorski dla uczniów klas IV - VI. Do współzawodnictwa przystąpiło 19 uczniów. Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną przy współudziale nauczycieli polonistów.

Celem konkursu było: propagowanie twórczości polskich poetów i prozaików, zainteresowanie dzieci literaturą polską, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Czytaj dalej

I Krajowa Noc Bibliotek

W dniu 29 maja 2015 roku w ZS w Korczynie odbyła się I Krajowa Noc Bibliotek przygotowana pod hasłem "Kosmos". W spotkaniu uczestniczyło 48 uczniów Zespołu Szkół. O godzinie 17.00 ruszyła szkolna noc biblioteczna. Rozpoczęliśmy zapoznaniem się z wystawą książek na temat wszechświata, przygotowaną przez uczniów. Wystawa obejmowała zbiory biblioteczne oraz własne uczniów.

Następnie dzieci malowały i rysowały kosmos. Powstały piękne prace, które na koniec stanowiły wystawkę na korytarzu szkolnym.

Czytaj dalej

Pasowanie na czytelnika w bibliotece ZS w Korczynie

W dniu 20 lutego 2015 roku w czytelni biblioteki Zespołu Szkół w Korczynie odbyła się ceremonia pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników.

Uroczystość poprzedził występ dzieci z klas trzecich i klasy IVa szkoły podstawowej. Była to inscenizacja słowno - muzyczna zatytułowana "Wspomnienie jesieni". Mali artyści przedstawili wiersze i piosenki poświęcone tematyce jesiennej, propagując w ten sposób poezję dziecięcą wśród młodszych kolegów. Stroje występujących, które przygotowali rodzice uczniów, także nawiązywały do motywu przewodniego występu, a elementem charakterystycznym były "jesienne kapelusze".

Czytaj dalej

 • 1
 • 2