Pasowanie na czytelnika w bibliotece ZS w Korczynie

W dniu 20 lutego 2015 roku w czytelni biblioteki Zespołu Szkół w Korczynie odbyła się ceremonia pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników.

Uroczystość poprzedził występ dzieci z klas trzecich i klasy IVa szkoły podstawowej. Była to inscenizacja słowno - muzyczna zatytułowana "Wspomnienie jesieni". Mali artyści przedstawili wiersze i piosenki poświęcone tematyce jesiennej, propagując w ten sposób poezję dziecięcą wśród młodszych kolegów. Stroje występujących, które przygotowali rodzice uczniów, także nawiązywały do motywu przewodniego występu, a elementem charakterystycznym były "jesienne kapelusze".

Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Artur Stodolak, który dokonał także pasowania na czytelnika poprzez dotknięcie książką ramienia każdego ucznia. Zrobiono pamiątkowe zdjęcia, a na koniec spotkania nowi czytelnicy zostali poczęstowani słodyczami. Uśmiechnięte twarze opuszczających bibliotekę pierwszoklasistów były dowodem, że uroczystość sprawiła im wiele radości.

W następnym tygodniu uczniowie całymi klasami, wraz z wychowawcami, ponownie odwiedzali bibliotekę. Tym razem odbywały się lekcje biblioteczne, podczas których dzieci zapoznawały się z zasadami wypożyczania i zwracania książek, a także zachowania w bibliotece. Pod koniec takiej lekcji pierwszoklasiści wybierali i z dumą wypożyczali swoją pierwszą bajkę. Przez kolejne dni bardzo często zaglądali do szkolnej książnicy, dokonując wypożyczeń.

Oby te spotkania z biblioteką zaowocowały wśród dzieci miłością do książek przez całe życie.

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie

Tags: biblioteka