So different, so similar

"So differend, so similar" ("Tacy różni, a tacy podobni")

W  roku szkolnym 2006/2007 Gimnazjum w Korczynie zarejestrowane zostało na portalu eTwinning (http://www.etwinning.net), który stanowi ramę współpracy dla szkół wykorzystujących Internet do projektów ze szkołami partnerskimi z innych krajów europejskich.
Wkrótce też nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Hiszpanii - IES Valle de Piélagos, a następnie przyłączyła się do rozpoczętego już projektu szkoła z Grecji - 5th Gumnasio of Evosmos.
Projekt nasz nosił tytuł "So different, so similar" ("Tacy różni, a tacy podobni") i miał za zadanie poszerzać horyzonty nastolatków dzięki możliwości komunikowania się z rówieśnikami. Językiem projektu był język angielski.

Z każdej szkoły do współpracy zaangażowała się grupa ok. 30 uczniów. W Hiszpanii była to jedna klasa, a w Grecji i Polsce uczniowie z różnych klas, ale z tego samego rocznika.
Zadaniem każdego ucznia było przygotowanie własnej mini-prezentacji (wygląd, rodzina, zainteresowania), a następnie uczniowie w grupach przygotowywali prezentacje: miejscowości, regionu i kraju. Opracowane materiały umieszczane były na portalu eTwinning, na platformie współpracy dla szkół i dzięki temu były dostępne dla wszystkich trzech szkół uczestniczących w projekcie. Równocześnie uczniowie wybrali sobie z po jednej osobie z każdej szkoły partnerskiej, z którą nawiązały indywidualną korespondencję. Projekt ten pozwolił uczniom wiele dowiedzieć się o rówieśnikach z innych krajów: o ich stylu życia i otoczeniu. Rok szkolny zakończyliśmy wspólną obietnicą kontynuowania współpracy w roku 2007/2008.