Projekt eTwinning: North East West South = N.E.W.S.!

To tytuł projektu eTwinning realizowanego przez kilku uczniów z klasy ósmych. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli już wielu projektach eTwinning, ale ten jest wyjątkowy ze względu na bardzo dużą liczbę realizujących go szkół - jest ich prawie czterdzieści. Głownie z krajów południowej Europy (Grecja, Turcja, Włochy), ale również z Francji, Hiszpanii, Litwy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a także z krajów pozaeuropejskich, np. z Gruzji, Indii, Azerbejdżanu. Z Polski są cztery szkoły (z Gniezna, Legionowa, Cieszanowa i Korczyny). Tak duża liczebność szkól zapewnia bardzo dużą różnorodność kulturowa projektu, ale jednoczęśnie wymaga dużej elastyczności i kreatywności. Bardzo ważna rolę spełnia dwójka koordynatorów – z Włoch i Turcji.

Celem projektu jest poprawienie umiejętności językowych i informatycznych uczniów, nauka współpracy w zespołach międzynarodowych,  zapoznanie się z pracą dziennikarza oraz próby pisania artykułów prasowych. To również poznanie elementów kulturowych różnych krajów i krzewienie postaw tolerancji i zrozumienia.

W realizacji projektu uczestniczą uczniowie w wieku od 9 do 15 lat. Głównym ich zadaniem jest stworzenie międzynarodowego magazynu internetowego. Ma on zawierać uczniowskie

artykuły w języku angielskim na tematy związane z ich miastem lub krajem. Co dwa miesiące uczniowie będą też przeprowadzać wywiad z autorami na temat jednego z artykułów szkoły partnerskiej. W maju wybrane najlepsze artykuły zostaną przetłumaczone na język ojczysty każdej szkoły i przeczytane na głos na głos oraz nagrane w formie wideo (nagrania te zebrane zostaną w formie ebooka). Niektóre z tych najlepszych artykułów zostaną opublikowane w lokalnej gazecie w miastach partnerskich.

Już na wiosnę mijającego roku projekt został otwarty na portalu eTwinning i powstał ramowy plan pracy. We wrześniu tego roku nauczyciele zaprezentowali swoje szkoły, nawiązali kontakty i opracowali szczegółowy plan pracy i podział zadań. Pierwszym zadaniem uczniów było zapoznanie się z Netykietą projektu, a następnie rozwiązanie quizu z tym związanego. Następnie przygotowali oni mini autoprezentacje i umieścili je na Twinspace projektu. Ci którzy byli chętni mieli możliwość nawiązania indywidualnych kontaktów z rówieśnikami z wykorzystaniem Twinspace projektu. Kolejnym zadaniem uczniów było przygotowanie propozycji logo, a następnie wybranie jednego. Głosowali nauczyciele po konsultacji z uczniami. Wygrało logo przygotowane przez szkołę w Hiszpanii.

W ostatnim czasie uczniowie przygotowali prezentacje lokalnej gazety i przygotowali pytania do wywiadu z dziennikarzem, który przeprowadziła online jedna z uczennic. Obecnie pracują oni nad pierwszymi artykułami.

Oczywiście realizacje projektu utrudnia i zmienia bardziej w pracę indywidualną sytuacja epidemiologiczna. Zdalne nauczanie ogranicza możliwość pracy w grupie, ale z kolei realizacja projektu i kontakt w języku angielskim nadają głębszy sens jego nauce.

Tags: eTwinning, projekt