Erasmus - regulamin konkursu plastycznego

Temat konkursu: Tam mieszkają nasi przyjaciele”

Prace przedstawiające miejsca, okolice, w których znajdują się szkoły partnerskie projektu Erasmus+ "Letters & Figures Alive".

Erasmus +

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem „Konkursu Plastycznego” są nauczyciele Szkoły Podstwowej z odziałami gimnazjalnymi w Korczynie, uczestniczący w realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego ‘Letters & Figures Alive’.
 2. Konkurs trwa od 21.01.2019 do 28.02.2019 r.
 3. Konkurs jest integralną częścią realizowanego w placówce projektu

II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży z trzecich klas gimnazjum oraz siódmych i ósmych klas Szkoły Podstawowej
 2. Głównym celem konkursu zaprezentowanie środowisku szkolnemu walorów krajobrazowych i historycznych
 3. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w parach na formacie A2, ewentualnie A1
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej w dowolnej technice do Anny Waśko lub Wojciecha Świdra.

III. Wyłanianie laureata Konkursu

 1. Prace będą oceniane przez jury w składzie:
  • Artur Stodolak - przewodniczący
  • Wojciech Świder
  • Anna Waśko
 2. Jury ogłosi wyniki i przyzna nagrody między 11.03. a 15.03.2019 r.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Składając prace na konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora.
 2. Prace stają się własnością organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

V. Miejsca, w których znajdują się szkoły partnerskie

 1. Finlandia: Jyväskylä
 2. Hiszpania: Granada
 3. Turcja: Kemer
 4. Włochy: Palermo

Tags: konkurs, projekt, erasmus