• Start

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022

 Informacja

Przypominam Państwu o niezwłocznym złożeniu karty zapisu dziecka do świetlicy oraz deklaracji korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.

Informacja dotyczy tych rodziców, którzy nie dopełnili formalności, a planują korzystanie przez dzieci z opieki świetlicowej od 2 września 2021 r.

Ponadto informuję, że obiady w stołówce szkolnej wydawane będą od 3 września 2021 r. 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Podręczniki do religii - rok szkolny 2021/2022

UWAGA - zmiana podręczników do religii

  • Podręcznik do religii, kl. I SP: tytuł "Bóg naszym Ojcem" (część 1 i 2), red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium Lublin.
  • Podręcznik do religii, Kl. II SP, tytuł: " Bóg daje nam Jezusa" (część 1 i 2), red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium - Lublin.
  • Podręcznik do religii, Kl. III SP, tytuł: "Przyjmujemy Pana Jezusa", red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium - Lublin.
  • Podręcznik do religii, Kl. IV SP, tytuł: "Jestem chrześcijaninem" , red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium - Lublin. / Karta pracy
  • Podręcznik do religii, kl. V SP: tytuł: "Bóg poszukuje człowieka", red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium - Lublin.
  • Podręcznik do religii, Kl. VI SP, tytuł: "Jezus Chrystus nas zbawia", red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium - Lublin.
  • Podręcznik do religii, Kl. VII SP, tytuł: "Spotykam Twoje Słowo" , red. ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium - Lublin.
  • Podręcznik do religii, Kl. VIII SP , tytuł: "Z Tobą idę przez życie", red. ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium - Lublin.

W roku szkolnym 2021/2022
wchodzą nowe podręczniki do religii w klasach II i VI.

Do kl. IV, V, VII i VIII można kupić podręczniki używane.

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Komunikat

W dniu 9. lipca 2021 r. (piątek) w sekretariacie szkoły należy indywidualnie odebrać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez OKE w Krakowie.

Zaświadczenia będą wydawane według poniższego harmonogramu:

od godz. 9:00 do godz. 10:00 – klasa VIII a,

od godz. 10:00 do godz. 11:00 – klasa VIII b,

od godz. 11:00 do godz. 12:00 – klasa VIII c.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja

Informacja

W okresie od 5 lipca do 13 sierpnia 2021 r.

sekretariat szkoły czynny w każdy wtorek

w godzinach od 9:00 do 12:00.

 

Karty rowerowe będą wydawane w dniach 

dyżuru sekretariatu.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego

Informuję, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się
25 czerwca (piątek) 2021 r. 
w następujących godzinach:

klasy I – VII – godzina 9:00,

klasa VIII a – godzina 9:00,

klasa VIII b – godzina 9:30,

klasa VIII c – godzina 10:00.

Zakończenie roku szkolnego będzie miało formę spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami
w swoich salach lekcyjnych.

Msza święta na zakończenie roku szkolnego zostanie odprawiona w kościele parafialnym o godzinie 8:00.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Stypendium Wójta Gminy Korczyna

Komunikat

W nawiązaniu do informacji z dnia 9 czerwca 2021 r. dotyczącej stypendiów za wyniki w nauce przesyłam stosowną Uchwałę Rady Gminy oraz wzór wniosku. 

Wzór wniosku przekazany przez Gminę Korczyna: pobierz (format .docx) .