• Start

Ważna informacja dla ósmoklasistów

Ważna informacja dla ósmoklasistów

Na skrzynkę pocztową w dzienniku elektronicznym zostały przesłane indywidualne loginy i hasła do portalu https://wyniki.edu.pl,  gdzie można sprawdzić swoje wyniki po egzaminie ósmoklasisty.

Wyniki będzie można sprawdzić 31. lipca 2020 r. w godzinach podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

W tym samym dniu tj. 31. lipca 2020 r.  (piątek) w sekretariacie szkoły należy indywidualnie odebrać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez OKE w Krakowie.

Zaświadczenia będą wydawane według poniższego harmonogramu:

od godz. 9:00 do godz. 10:00 – klasa VIII a,

od godz. 10:00 do godz. 11:00 – klasa VIII b,

od godz. 11:00 do godz. 12:00 – klasa VIII c.

Po odbiór zaświadczeń należy zgłosić się w maseczce ochronnej.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja

Informacja

W okresie od 16. lipca do 14. sierpnia 2020 r. sekretariat szkoły
czynny w każdą środę w godzinach od 9:00 do 12:00.

Informacja dotycząca oddziału sportowego

Informacja dotycząca oddziału sportowego

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów do klasy I sportowej (12 wniosków)
informuję, że oddział sportowy klasy I na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie utworzony.

Wobec powyższego liczba i skład osobowy klas I na rok szkolny 2020/2021 pozostaje bez zmian.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja dotycząca oddziału sportowego dla klasy pierwszej

Informacja dotycząca oddziału sportowego dla klasy pierwszej

W związku z ustaleniami z zebrania rodziców w sprawie ewentualnego utworzenia klasy pierwszej sportowej informuję, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o zapisanie dziecka do takiego oddziału.

Oddział sportowy zostanie utworzony na cykl kształcenia, czyli dla klas I – III z możliwością kontynuacji w drugim etapie kształcenia, czyli dla klas IV – VIII.

Stosowny druk (wniosek) należy pobrać ze strony szkoły (zakładka: druki szkolne) i złożyć do dnia 14. lipca 2020 r. (wtorek) do godziny 12:00 w sekretariacie szkoły lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku szkoły.

Przypominam, że oddział sportowy musi liczyć minimum 20 uczniów.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w oddziale sportowym w przypadku dużej liczby chętnych zostanie przeprowadzona próba sprawnościowa.

Wniosek do oddziału sportowego składają wszyscy chętni, również Ci którzy zostali zapisani w pierwszym naborze.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja

Informacja

Informuję, że w dniu 9. lipca 2020 r. o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej
odbędzie się spotkanie 
w sprawie ewentualnego utworzenia oddziału sportowego
dla klas pierwszych
na rok szkolny 2020/2021.

 Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020 i odbioru świadectw

Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020
i odbioru świadectw

W związku  z pytaniami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego 2019/2020 informuję ponownie, że na spotkania z wychowawcami – według przedstawionego wcześniej harmonogramu – wchodzą tylko i wyłącznie uczniowie danej klasy. Zgodnie z wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego uczniowie zajmują miejsca  w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach (duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, świetlica szkolna), z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie. Uczniom nie mogą w salach towarzyszyć rodzice. Rodzice nie mogą w tym dniu wchodzić na teren budynku szkolnego. Przypominam raz jeszcze, że spotkania uczniów z wychowawcami nie są obowiązkowe, a świadectwa, które nie zostały odebrane w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26.czerwca 2020 roku (piątek)  można odbierać indywidualnie (zarówno przez uczniów jak i rodziców) od 29 czerwca (poniedziałek) w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.  

W dniu zakończenia roku szkolnego wychowawcy poszczególnych klas będą oczekiwać na swoich uczniów przed szkołą. Dodatkowo pracownicy obsługi szkoły będą udzielać informacji na temat organizacji zakończenia roku szkolnego. Proszę jeszcze raz o dokładne zapoznanie się z harmonogramem oraz  z wszystkimi informacjami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego (również tymi przedstawionymi wcześniej).

Artur Stodolak
dyrektor szkoły