• Start

Konkurs SKO "Plan oszczędzania"

W związku z obchodzonym 31 października Światowym Dniem Oszczędzania ogłaszamy w Szkole Podstawowej w Korczynie 
KONKURS SKO "PLAN OSZCZĘDZANIA"

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie planu oszczędzania na rok szkolny 2019/2020.
 2. Ważne jest określenie celu oszczędzania oraz w jaki sposób można zgromadzić daną sumę pieniędzy.
 3. Format pracy konkursowej: nie mniejszy niż A4 oraz nie większy niż A2.
 4. Forma pracy konkursowej: dowolna (opowiadanie, plakat, tabelka, itp).
 5. Termin oddania pracy: 2 grudnia 2019 r.
 6. Ocenie podlegać będzie estetyka pracy konkursowej, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, samodzielność wykonania pracy.
 7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 8. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
  • klasy I – III,
  • klasy IV – VI,
  • klasy VII – VIII.
 9. Składanie podpisanych prac konkursowych (imię, nazwisko, klasa) w sali 226 u pani Anny Grzesik (opiekunki SKO w szkole) oraz uczennic klasy VIII: Zuzanny Jakubik i Joanny Fiejdasz.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2019 r. Zwycięzcy zostaną niezwłocznie poinformowani o terminie i miejscu rozdania nagród.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
Organizatorzy

www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-korczyna

Z poetą pod rękę - V Konkurs Poezji Jana Zycha

Dnia dwudziestego trzeciego października bieżącego roku dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Gminie Korczyna w dworze Szeptyckich odbył się  V Konkurs Recytatorski Poezji Jana Zycha. Wzięła w nim udział spora grupa uczniów -  miłośników twórczości wywodzącego się z Korczyny poety.

Na początku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie - Wojciech Tomkiewicz  przywitał zebranych gości. Przypomniał również kilka najważniejszych faktów z życia Jana Zycha, podkreślając w szczególności jego niezwykły talent oraz dar tworzenia.

Czytaj dalej

Uczniowie z Korczyny na Zielonej Szkole w Rymanowie-Zdroju oraz w banku PKO BP

„Powiedz mi – zapomnę.
Pokaż mi – zapamiętam.
Pozwól mi działać – a zrozumiem.”

Konfucjusz

Zielona szkoła, z definicji, to forma realizacji programu nauczania, w trakcie kilkudniowego wyjazdu całego oddziału wraz z nauczycielami do miejscowości posiadających walory przyrodnicze lub uzdrowiskowe. Takim idealnym miejscem, w którym można ciekawie i miło spędzić czas, ucząc się i bawiąc, jest Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju. Placówka ta stwarza warunki do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych. Jej celem jest wspieranie rodziny w wychowaniu młodego człowieka do otwartości i wrażliwości na innych, dbającego o swoje zdrowie, żyjącego w zgodzie z naturą, tolerancyjnego, umiejącego dokonać wyboru świadomie, zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki. Uczenie się przez przeżywanie przynosi wymierne efekty, dlatego w tym roku szkolnym zorganizowaliśmy dla uczniów pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych. Dzięki temu nasi uczniowie mieli szansę bezpośredniego poznawania przyrody i pięknych zakątków naszego regionu, a jednocześnie możliwość przeżywania i działania.

Czytaj dalej

Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

17 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania dzieci z klas pierwszych na uczniów. W obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości i rodziców pierwszoklasiści przedstawili wspaniały program artystyczny. Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia pod okiem swoich wychowawczyń od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie tekstów wierszy i wesołych piosenek, wytrwale ćwiczyły kroki tańców podczas prób. Wykazały się również znajomością podstawowych wiadomości o Polsce oraz o zasadach zachowania się w szkole. Błyskotliwie odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzące uroczystość wychowawczynie.

Czytaj dalej

VI Memoriał Sportowo-Obronny im. Marii Stahl

17 października 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie odbył się VI Memoriał Sportowo - Obronny im. Marii Stahl. W zawodach wzięły udział 4 drużyny ze szkól podstawowych z Korczyny, Milczy, Rymanowa i Wróblika Szlacheckiego.

Czytaj dalej

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 11. września 2019 r. w murach korczyńskiej szkoły miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Jak co roku, cała społeczność szkolna miała przyjemność świętować ważne dla środowiska oświatowego wydarzenie, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej. 

Uroczystą akademię rozpoczął dyrektor szkoły - Artur Stodolak, który przywitał wszystkich obecnych w tym zaproszonych gości: wójta gminy Korczyna – Jana Zycha, kierownika GZEA i radnego powiatu krośnieńskiego – Adolfa Kasprzyka, przewodniczącego Rady Rodziców – Wojciecha Ignarskiego, nauczycieli i pracowników emerytowanych szkoły. Dyrektor podkreślił znaczenie oświaty w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz historyczne znaczenie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 r. Podziękował również nauczycielom za trud, jaki wkładają w wykonywanie swoich obowiązków.

Czytaj dalej