Młodzież z SOSW z wizytą w Szkole Podstawowej w Korczynie

W dniu 19. listopada br. naszą szkołę odwiedzili goście ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Turaszówki. Była to ich dziewiętnasta wizyta w naszej placówce. Po powitaniu zostało zaprezentowane krótkie przedstawienie o tematyce profilaktycznej. Dotyczyło ono szkodliwości palenia papierosów. Scenka utrzymana była w konwencji humorystycznej, ale miała charakter pouczający.

Czytaj dalej

Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej w Korczynie

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Św. Jan Paweł II

W dniu 12 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyła się uroczystość z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicznościową akademię przygotowali uczniowie klas IV-VIII pod opieką nauczycieli: Anny Grzesik, Jacka Zycha oraz Jerzego Wojnara. Oprawę muzyczną przygotował Andrzej Flis, a dekorację – Wojciech Świder. W obchodach rocznicy wzięli udział dyrektor Artur Stodolak, wicedyrektor Dorota Półchłopek-Pleban oraz cała społeczność szkolna.

Czytaj dalej

Szkoła do hymnu

Śpiewem społeczność Szkoły Podstawowej  w Korczynie uczciła Święto Niepodległości w ramach akcji "Szkoła do hymnu"

W piątek, 8 listopada w polskich szkołach odbyła się akcja "Szkoła do hymnu". Również i w naszej szkole o symbolicznej godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie odśpiewali 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Wspólne śpiewanie to znak radości z odzyskanej 101 lat temu niepodległości, ale również zadanie dla współczesnych, ponieważ o wolność i niepodległość trzeba ciągle zabiegać, bo nie jest ona dana raz na zawsze.

Czytaj dalej

Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej

W dniach 5 - 7 listopada 2019 roku gośćmi w naszej szkole byli ratownicy medyczni, którzy przeprowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach brali  udział wszyscy uczniowie z klas I- VIII. Podczas szkolenia można się było dowiedzieć wielu ciekawych informacji z dziedziny ratownictwa przedmedycznego, np. kogo nie należy układać w tzw. „pozycji bezpiecznej” lub kiedy należy zacząć masaż serca, a także poznać różne  przykłady  postępowania podczas zagrożenia życia i zdrowia drugiej osoby. Oprócz części teoretycznej odbyły się również zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie mogli poćwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo - oddechową, a także układanie człowieka w pozycji bezpiecznej.

Czytaj dalej

Konkurs SKO "Plan oszczędzania"

W związku z obchodzonym 31 października Światowym Dniem Oszczędzania ogłaszamy w Szkole Podstawowej w Korczynie 
KONKURS SKO "PLAN OSZCZĘDZANIA"

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie planu oszczędzania na rok szkolny 2019/2020.
 2. Ważne jest określenie celu oszczędzania oraz w jaki sposób można zgromadzić daną sumę pieniędzy.
 3. Format pracy konkursowej: nie mniejszy niż A4 oraz nie większy niż A2.
 4. Forma pracy konkursowej: dowolna (opowiadanie, plakat, tabelka, itp).
 5. Termin oddania pracy: 2 grudnia 2019 r.
 6. Ocenie podlegać będzie estetyka pracy konkursowej, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, samodzielność wykonania pracy.
 7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 8. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
  • klasy I – III,
  • klasy IV – VI,
  • klasy VII – VIII.
 9. Składanie podpisanych prac konkursowych (imię, nazwisko, klasa) w sali 226 u pani Anny Grzesik (opiekunki SKO w szkole) oraz uczennic klasy VIII: Zuzanny Jakubik i Joanny Fiejdasz.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2019 r. Zwycięzcy zostaną niezwłocznie poinformowani o terminie i miejscu rozdania nagród.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
Organizatorzy

www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-korczyna

Z poetą pod rękę - V Konkurs Poezji Jana Zycha

Dnia dwudziestego trzeciego października bieżącego roku dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Gminie Korczyna w dworze Szeptyckich odbył się  V Konkurs Recytatorski Poezji Jana Zycha. Wzięła w nim udział spora grupa uczniów -  miłośników twórczości wywodzącego się z Korczyny poety.

Na początku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie - Wojciech Tomkiewicz  przywitał zebranych gości. Przypomniał również kilka najważniejszych faktów z życia Jana Zycha, podkreślając w szczególności jego niezwykły talent oraz dar tworzenia.

Czytaj dalej