Walka z papierosem

Spotkanie młodzieży z SP w Korczynie z  wychowankami SOSW w Krośnie

4 czerwca 2019 roku młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Korczynie wraz z nauczycielami udała się w odwiedziny do zaprzyjaźnionego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie. Jest to coroczna tradycja, trwająca od 18 lat!

Po dotarciu na miejsce uczniowie szkoły wraz z opiekunami: koordynatorem spotkań p. Jolantą Michalik-Kozioł oraz p. Agatą Gazdą i p. Magdaleną Koroną zostali serdecznie przywitani przez  panią dyrektor Jolantę Znój, panią wicedyrektor Martę Frydrych, panią opiekun Kazimierę Wajdę oraz krośnieńską młodzież. Spotkanie rozpoczęliśmy od edukacyjnego przedstawienia, przygotowanego przez uczniów z Korczyny, mającego na celu uświadomienie uczestnikom skutków przyjmowania różnego rodzaju używek. Sugestywna pantomima, zatytułowana „Walka z papierosem”, wywarła duże wrażenie zarówno na młodzieży, jak i na kadrze nauczycielskiej.

Następnie goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Młodzież z Korczyny również przywiozła gospodarzom własne wypieki. Po poczęstunku  przyszedł czas na zabawy integracyjne z nagrodami. Zabawa w krzesełka, osiołka czy różnego rodzaju wyzwania wprowadziły niesamowitą atmosferę oraz umożliwiły pogłębienie relacji między młodzieżą obu placówek. Nie zabrakło również aktywności na świeżym powietrzu: młodzież rozegrała mecze piłki nożnej oraz koszykówki, oczywiście w składach mieszanych. Wieczorem po wyśmienitej zabawie gospodarze zorganizowali grilla z kiełbaskami, podarowanymi uczestnikom przez Pana Andrzeja Goneta z korczyńskiego sklepu PLUS BIS. Później nadszedł czas na dyskotekę.

 

Wszyscy miło spędzili czas. Nawiązały się również liczne znajomości. Osoby, które brały udział w spotkaniu po raz pierwszy, z pewnością wykażą chęć kontynuowania tradycji.

Natalia Stanisławczyk,
uczennica klasy III a gimnazjum
w SP w Korczynie

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: SOSW