Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020 i odbioru świadectw

Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020
i odbioru świadectw

W związku  z pytaniami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego 2019/2020 informuję ponownie, że na spotkania z wychowawcami – według przedstawionego wcześniej harmonogramu – wchodzą tylko i wyłącznie uczniowie danej klasy. Zgodnie z wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego uczniowie zajmują miejsca  w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach (duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, świetlica szkolna), z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie. Uczniom nie mogą w salach towarzyszyć rodzice. Rodzice nie mogą w tym dniu wchodzić na teren budynku szkolnego. Przypominam raz jeszcze, że spotkania uczniów z wychowawcami nie są obowiązkowe, a świadectwa, które nie zostały odebrane w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26.czerwca 2020 roku (piątek)  można odbierać indywidualnie (zarówno przez uczniów jak i rodziców) od 29 czerwca (poniedziałek) w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.  

W dniu zakończenia roku szkolnego wychowawcy poszczególnych klas będą oczekiwać na swoich uczniów przed szkołą. Dodatkowo pracownicy obsługi szkoły będą udzielać informacji na temat organizacji zakończenia roku szkolnego. Proszę jeszcze raz o dokładne zapoznanie się z harmonogramem oraz  z wszystkimi informacjami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego (również tymi przedstawionymi wcześniej).

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja dotycząca odpisów za wyżywienie

Informacja dotycząca odpisów za wyżywienie
 
W związku z oczekiwaniem na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczącej zmian w budżecie gminy, zwrot za niewykorzystane posiłki
planowany jest po dniu 30.06.2020 r.

Informacja dotycząca odbioru świadectw.

Informacja dotycząca odbioru świadectw

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego informuję, że odbiór świadectw przez uczniów w terminach podanych w harmonogramach zakończenia roku szkolnego 2019/2020 nie jest obowiązkowy.

Odbiór świadectw będzie możliwy od 29. czerwca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach pracy sekretariatu.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas VIII

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas VIII

Spotkania uczniów z wychowawcami klas VIII odbędą się 25. czerwca 2020 r. (czwartek) w świetlicy szkolnej według załączonego harmonogramu.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

klasa

godzina

VIII a

800

VIII b

930 

VIII c

1100

Uczniowie klas VIII zobowiązani są do oddania, w dniu zakończenia roku szkolnego, klucze do szafek.

Podczas spotkania z wychowawcami obowiązują maseczki.

Na zakończenie roku szkolnego szkoła nie zapewnia uczniom transportu.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacje dla klas VIII

Informacje dla klas VIII (ósmych)

Egzamin ósmoklasisty

Przypominam, że w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie stawiają się na egzamin o godzinie 815, stosując się do przesłanych wcześniej wytycznych. Do szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo, w maseczkach. Po pomiarze temperatury dezynfekują ręce i udają się pod sale egzaminacyjne według dołączonego wykazu.

Na egzamin uczniowie przynoszą 2 czarne długopisy, dodatkowo na egzamin z matematyki - linijkę. Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatorów.

Można przynieść małą butelkę wody.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na egzaminy szkoła nie zapewnia uczniom transportu.

Wykaz uczniów w poszczególnych salach egzaminacyjnych

Numer  sali egzaminacyjnej

Numer sali lekcyjnej

Kod ucznia
(symbol oddziału
i numer w dzienniku)

Sala nr 1

28

A19

Sala nr 2

29

A01, A02, A03, A04, A05, A06

Sala nr 3

21

A07, A08, A09, A10, A11, A12

Sala nr 4

22

A13, A14, A15, A16, A17, A18

Sala nr 5

218

A20, A21, B01, B03, B04, B05

Sala nr 6

220

B06, B07, B08, B09, B10

Sala nr 7

204

B11, B12, B13, B14, C01

Sala nr 8

206

C02, C03, C04, C05, C06

Sala nr 9

212

C07, C08, C09, C10, C11

Sala nr 10

213

C12, C13, C14, C15, C16

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacje dla klas I – VII

Informacje dla klas I – VII

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy ósmoklasistów.
W związku z powyższym w tych dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie oraz nie odbędą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej.