Rekrutacja do klas pierwszych 2023/2024

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH  
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 będą prowadzone od 27 lutego do 14 marca 2023 r.

WYPEŁNIONĄ „KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ” NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DNIA 14 MARCA 2023 r.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

RODZICE WYRAŻAJĄCY CHĘĆ ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONĄ „KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY” W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31 MARCA 2023 r.

Druk karty zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły
po adresem:
www.zs.korczyna.net (zakładka: druki szkolne).

Tags: rekrutacja