Komunikat

Komunikat

W związku z objęciem całego kraju strefą żółtą oraz nowych wytycznych premiera oraz ministra zdrowia, aktualizacji ulega punkt 10 "Procedur organizacji zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie".

Otrzymuje on brzmienie:

10. W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek), biblioteka - w trosce o zdrowie swoje i innych obowiązkowe jest noszenie maseczek.

W przypadku konieczności wprowadzenia w szkole nauczania zdalnego bądź hybrydowego rodzice i uczniowie otrzymają instrukcję korzystania z przygotowanej platformy (wspólnej dla całej szkoły).
Informacja zostanie przekazana za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły