Komunikat dotyczący Dnia Edukacji Narodowej

Komunikat dotyczący Dnia Edukacji Narodowej

Informuję, że dzień 14. października 2020 r. (środa) jest wolny od zajęć dydaktycznych. W związku z powyższym lekcje w tym dniu nie odbędą się.
Nie będą też przygotowywane posiłki 
w stołówce szkolnej. Istnieje jednak możliwość zorganizowania w świetlicy (w godz. 7.00-16.30) zajęć opiekuńczych dla dzieci.
Potrzebę skorzystania z takiej opieki rodzice dzieci powinni zgłosić do 
wychowawców poszczególnych klas, do poniedziałku (12.10.2020 r.) do godz. 12.00.

Artur Stodolak
Dyrektor szkoły