Jesteśmy już uczniami

Pasowanie pierwszoklasistów w Zespole Szkół w Korczynie.

Zgodnie z tradycją, 13 listopada br. odbyła się w naszej szkole uroczystość, na którą czekał każdy pierwszoklasista, czyli ślubowanie i pasowanie na ucznia. W tym dniu 56 dzieci siedmio- i sześcioletnich stało się pełnoprawnymi uczniami.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie Artur Stodolak, który wyjaśnił dzieciom obyczaj pasowania, nawiązując do tradycji rycerskiej. Zwrócił też uwagę na obowiązki spoczywające na uczniach i ich właściwe zachowanie w społeczności szkolnej. Życzył pierwszakom sukcesów w nauce, radości i wspaniałych chwil w szkole. W części artystycznej, przygotowanej przez uczniów klas I i IV, zaprezentowano wiele wierszy, piosenek i tańców. Pojawiła się też postać z baśni – Pinokio, który pomagał uczniom zaprezentować swoje umiejętności. Najważniejszą część uroczystości poprzedziło wprowadzenie do sali sztandaru szkoły. Wszyscy uczniowie, kierując prawą dłoń w stronę sztandaru, powtarzali za dyrektorem słowa przyrzeczenia. Następnie każdy z kandydatów poczuł na swoim ramieniu dotknięcie symbolicznego ołówka, którym dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie przypieczętował przynależność pierwszoklasistów do braci uczniowskiej. Podniosła atmosfera udzieliła się również rodzicom, którzy starali się uwiecznić moment pasowania na fotografiach. Na zakończenie ceremonii wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki, a potem udali się na słodki poczęstunek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim pierwszakom i życzymy samych pozytywnych przeżyć w zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń.

Wychowawczynie klas pierwszych


Na zdjęciach: dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie Artur Stodolak, uczniowie klas pierwszych i wychowawczynie.