W naszej szkole działa SKO

16 listopada 2015 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych przez SKO. W pierwszym konkursie plastycznym "Co chcę kupić za zaoszczędzone pieniądze?” zostały nagrodzone wszystkie prace.

I miejsce - Dariusz Pawłowski kl. IVa, Julia Zych kl. II f, Oliwia Kolanko kl. II f, Natalia Kuliga kl. II f.

II miejsce – Maria Zych kl. IIf

III miejsce – Amelia Nowak kl. IIf

Drugi konkurs "Mistrz oszczędzania” wygrała Julia Zych z kl. IIf

Wszystkie nagrody dla uczniów ufundował PKO BP Oddział I w Krośnie.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach, bo ich celem jest edukacja ekonomiczna w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w dzieciach nawyku świadomego oszczędzania, a zwłaszcza:

  • szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem,
  • wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów,
  • zachęcenie jak największej liczby uczniów do nauki oszczędzania w ramach programu SKO,
  • inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania,
  • edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą działalności PKO Banku Polskiego,
  • wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością oraz PKO Bankiem Polskim, np. w aspekcie edukacyjnym poprzez udział w prelekcjach w oddziałach Banku.

Aby brać udział w konkursach wystarczy wypełnić zgodę (z podpisem rodzica) do udziału w programie SKO.

Agata Rękas opiekun SKO