Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Korczynie

Dzień 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, bo przypomina o blisko półtorawiecznym dążeniu kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej, na skutek zaborów, niepodległości. Józef Piłsudski 21 marca 1918 roku podczas posiedzenia w Sali "Colosseum" w Warszawie stwierdził: Gdy myślę o dziejach tak oryginalnych naszego państwa, naszego narodu, gdy myślą się przenoszę do dawnych czasów, gdy Polska z map świata, jako państwo polityczne, wymazana była, widzę historię wielką, mistrzynię życia, jak cicho stąpa, zbiera swoje prawdy, zbiera wszystkie grozy świata, wszystkie jego radości.

Oczekiwanie zmian, nadzieje na lepsze jutro tkwiły w sercach Polaków długie lata. Otóż w takiej chwili, kiedy przewrót był możliwy, nasz naród nie milczał i sami zadbaliśmy o kwestię polską. Nam milczeć nie wolno! – głoszono na ulicach. Społeczeństwo nie było bierne, spodziewało się wszystkiego, ale walczyło. Robiło to nie tylko dla swojego pokolenia, ale też dla nas – tu i teraz. Czy wolno nam to zaprzepaścić?

10 listopada w Zespole Szkół Korczynie odbyła się uroczysta akademia z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicznościowy apel przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Św. Bpa J.S. Pelczara pod opieką nauczycieli: Alicji Delikat, Janusza Paradysza, Agnieszki Kowalczyk. Oprawą plastyczną zajął się Wojciech Świder, a muzyczną Andrzej Flis. Podczas tej uroczystości przypomniano nam o zdarzeniach ze 123 lat niewoli Polski, począwszy od dnia kiedy Polska, jako niepodległe państwo, przestała istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnione walką o wyzwolenie, aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Przekazywane w recytacjach wierszy treści przeplatane były patriotycznymi pieśniami, co przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil. Pełne emocji przemówienie dyrektora szkoły Artura Stodolaka uświadomiło nam, że 11 listopada to dobry czas, by podziękować za Ojczyznę, jej piękno geograficzne, kulturowe, historyczne i osobowe. Nie byłoby tego dorobku, gdyby nie miłość do kraju ludzi oddanych i zaangażowanych w dobro wspólne, które nosi imię Polska. A nasza ojczyzna, to nie tylko rząd w Warszawie, ale także my wszyscy, którzy tworzymy Polskę. Pamiętajmy jednak, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska. Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem lub bez mocy.(Dedykacja dla "Żołnierza Polskiego", 24 grudnia 1918.)

 Agnieszka Kowalczyk

Zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie