Tydzień Misyjny w Zespole Szkół w Korczynie

Niedzielą - 18. października 2015 r. rozpoczął się 86. Światowy Tydzień Misyjny. Papież Franciszek zachęcał nas do podejmowania różnorodnych działań na rzecz misji oraz wskazywał, że przez Chrzest Święty wszyscy włączeni jesteśmy w przestrzeń misyjną Kościoła. Tegoroczne hasło Tygodnia Misyjnego: "Z Ewangelią wśród narodów" zwrócić miało oczy całego świata w stronę kontynentów najbardziej potrzebujących, a szczególnie tych miejsc, gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła do ludzi głodnych Boga.

Również i uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie kierowali swoje myśli i serca w stronę braci i sióstr z dalekich krajów misyjnych oraz misjonarzy pracujących niejednokrotnie w miejscach trudnych i niebezpiecznych. Pamiętali o ludziach, którzy może z pozoru odmienni, gdyż inny język, kolor skóry, inna kultura, ale jakże bliskich w wierze - jeden Ojciec Bóg.

Ta solidarność uczniów Zespołu Szkół w Korczynie z krajami misyjnymi odbywała się poprzez kiermasze misyjne, podczas których uczniowie kupowali różnorodne pamiątki misyjne oraz słodkości w "Cukierni Bambo". Dochód z tego przedsięwzięcia został przekazany na potrzeby misji. Nie zabrakło również afrykańskiego tańca, śpiewów podczas festynu misyjnego w Czarnorzekach, w którym uczniowie naszej szkoły brali udział.

Tydzień misyjny zakończył się prelekcjami na temat życia i tradycji mieszkańców Wysp Zielonego Przylądka, a towarzyszył temu pokaz zdjęć, które przedstawiały pracę Wolontariatu Misyjnego podczas pobytu na Cabo Verde.

Wyspy Zielonego Przylądka, a szczególnie dzieci kierują szczerą wdzięczność w stronę Zespołu Szkół w Korczynie za ofiarowane im przybory szkolne. Wyrazem podziękowań jest ich zdjęcie z afiszem wykonane w jednej ze szkół na wyspie Sao Vicente.

Niech słowa Jezusa "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody" rodzą w nas pragnienie i pasje misji.

Sabina Gonet

Zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie