Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w ZS w Korczynie

Dnia 26.06.2015 r. w całej Polsce uroczyście zakończono rok szkolny 2014/15. W naszej szkole zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej, by świętować początek wakacji.

Zgodnie z tradycją szkoły uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium im. św. Bpa J. S. Pelczara w Korczynie, a następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej ZS w Korczynie. Dyrektor szkoły - Pan Artur Stodolak - przywitał wszystkich zebranych oraz dokonał podsumowania rocznej pracy uczniów. Wielu z nich osiągnęło wysokie wyniki dydaktyczne, brało udział w licznych konkursach i turniejach oraz angażowało się w inne zadania rozwijające ich pasje i zainteresowania edukacyjne. Pan Dyrektor podziękował przede wszystkim nauczycielom za ich zaangażowanie oraz całoroczny trud.

Uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie w ciągu całego roku aktywnie angażowali się w działalność charytatywną. Podsumowała ją, dziękując równocześnie za ofiarną i efektywną współpracę, Pani Kamila Bogacka – Prezes Stowarzyszenia "Czyń Dobro, Mimo Wszystko". Pani Prezes podkreśliła, że uczniowie z Korczyny po raz kolejny włączyli się do ogólnoświatowej akcji, której celem jest szerzenie idei hospicyjnej, a także pozyskanie środków finansowych nad chorymi w ostatnim okresie ich życia.

Z podziękowaniem i życzeniami udanych wakacji do dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich rodziców zwrócili się również Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół w Korczynie - Pan Wojciech Ignarski i Pan Marek Burdzy. Pogratulowali uczniom wspaniałych wyników w nauce, rodzicom – fantastycznych dzieci oraz życzyli wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku.

Po części oficjalnej uczniowie zaprosili nas na program artystyczny. Pięknie zaśpiewały zwyciężczyni piosenki angielskiej, Natalia Bęben, uczennica klasy II szkoły podstawowej oraz Aneta Aszlar, uczennica kl. II a gimnazjum, która zdobyła II miejsce w V Powiatowym Konkursie Polskiej Pieśni Religijnej "Śpiewajmy świętym". W czasie uroczystości można było także podziwiać umiejętności taneczne "Gracji Perfekt" - formacji, w skład której wchodzą młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie. Zaprezentowanych układów nauczyli się podczas cotygodniowych czwartkowych spotkań w ciągu roku szkolnego Licznie zgromadzona publiczność z wielkim podziwem obserwowała wyczyny młodych tancerzy.

W refleksyjny nastrój wprowadzili nas jednak uczniowie trzecich klas gimnazjum, którzy w sugestywny i wzruszający sposób podziękowali Dyrekcji Szkoły oraz Gronu Pedagogicznemu za cierpliwość, wyrozumiałość, a przede wszystkim za wiedzę i uśmiech.

Dla trzecioklasistów to koniec nauki w naszej szkole, dlatego radości towarzyszyły łzy – było jak w pogodzie: pochmurno z przejaśnieniami.

Po tej chwili wzruszeń  Pan Dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczył wyróżnionym uczniom dyplomy. Na zakończenie uroczystości  Dyrektor ZS w Korczynie w ciepłych słowach zwrócił się do wszystkich uczniów, życząc im udanych, bezpiecznych i radosnych wakacji. Niektórym zakręciła się i łezka w oku, innym- na obliczach pojawił się szeroki uśmiech radości i ulgi, że wreszcie są wolni...

Dorota Jakubik

Zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie