Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Dnia 1 września 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/2016. Zainaugurowano go uroczystą mszą świętą w Sanktuarium św. Bpa J. S. Pelczara. Następnie przed budynkiem szkoły dyrektor ZS, Pan Artur Stodolak, powitał licznie zgromadzonych uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Podziękował także za przybycie zaproszonym gościom: Panu Wójtowi gminy Korczyna - Janowi Zychowi i Prezes Stowarzyszenia "CZYŃ DOBRO, MIMO WSZYSTKO" - Pani Kamili Bogackiej.

W swoim przemówieniu Pan dyrektor wyraził nadzieję, że współpraca społeczności szkolnej będzie przebiegała w dobrej atmosferze i zaobfituje w liczne sukcesy. Zwrócił uwagę, że wśród trzech oddziałów edukacji wczesnoszkolnej nowością jest klasa sportowa. Nadmienił również o nowej, jakże istotnej i potrzebnej inwestycji , jaką jest winda szkolna, z której będą mogli korzystać wszyscy uczniowie. Pan dyrektor wspomniał także o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, której skutki odczuwalne są do dzisiaj.

Następnie przedstawił wychowawców klas pierwszych edukacji wczesnoszkolnej: kl. I a - Panią Elżbietę Pałkę, kl. I b – Panią Agnieszkę Pelczar- Golonkę, kl. I c – Panią Wandę Florek , wychowawców klas IV szkoły podstawowej : kl. IV a – Pana Piotra Polakowskiego, IV b- Panią Annę Grzesik, kl. IV c – Panią Alicję Pudło oraz wychowawców klas pierwszych gimnazjum : kl. I a – Panią Martę Malinowską, kl. I b – Panią Agnieszkę Kowalczyk i kl. I c – Panią Alicję Delikat.

Kolejno zabrał głos Pan Wójt, życząc uczniom i nauczycielom wytrwałości i osiągania sukcesów. Po krótkim występie artystycznym, Pan Dyrektor zaprosił uczniów na spotkanie z wychowawcami.

Dorota Jakubik

Zdjęcia: archiwum ZS Korczyna