• Start
  • Informacje
  • Informacja dotycząca oddziału sportowego dla klasy pierwszej

Informacja dotycząca oddziału sportowego dla klasy pierwszej

Informacja dotycząca oddziału sportowego dla klasy pierwszej

W związku z ustaleniami z zebrania rodziców w sprawie ewentualnego utworzenia klasy pierwszej sportowej informuję, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o zapisanie dziecka do takiego oddziału.

Oddział sportowy zostanie utworzony na cykl kształcenia, czyli dla klas I – III z możliwością kontynuacji w drugim etapie kształcenia, czyli dla klas IV – VIII.

Stosowny druk (wniosek) należy pobrać ze strony szkoły (zakładka: druki szkolne) i złożyć do dnia 14. lipca 2020 r. (wtorek) do godziny 12:00 w sekretariacie szkoły lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku szkoły.

Przypominam, że oddział sportowy musi liczyć minimum 20 uczniów.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w oddziale sportowym w przypadku dużej liczby chętnych zostanie przeprowadzona próba sprawnościowa.

Wniosek do oddziału sportowego składają wszyscy chętni, również Ci którzy zostali zapisani w pierwszym naborze.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły