Ubezpieczenie 2018

Zakres ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2018/2019.

Pobierz/otwórz plik: polisa 2018 - fragment.

Pełna dokumentacja ubezpieczenia dostępna u wychowawców oraz w sekretariacie szkoły.

Tags: ubezpieczenie