Sukces recytatorski uczniów z Korczyny

Dwóch czwartoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie wróciło z podniesioną głową i uśmiechem na twarzy z międzyszkolnego konkursu recytatorskiego pt. "Śladami Aleksandra Fredry". Spotkanie miało miejsce 6 października 2015 roku w Zespole Szkół w Odrzykoniu.

  Celem konkursu było:

  • popularyzowanie twórczości polskich poetów;
  • rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich;
  • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa;
  • budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów.

Jury podczas przesłuchań zwracało uwagę na:

  • pamięciowe opanowanie tekstu;
  • interpretację utworu;
  • kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu komisja przyznała pierwsze miejsce dla Jakuba Buczka za utwór pt. "Małpa w kąpieli" i wyróżnienie dla Macieja Stodolaka za bajkę pt. "Koguty".

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości 30-lecia nadania szkole w Czarnorzekach imienia Aleksandra Fredry dnia 14, października 2015 roku o godzinie 1000.

Uczniów do konkursu przygotował nauczyciel języka polskiego, pan Jacek Zych.

Jacek Zych

Zdjęcia: Jacek Zych

AKTUALIZACJA 2015-10-14

Przedstawiamy dodatkową galerię zdjęć, prezentującą nagrodzonych uczniów i uroczystości szkolne w szkole w Czarnorzekach w dniu 14 paździenirka 2015 r.

Zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie