V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

V World Multiplication Table Day w Zespole Szkół w Korczynie

25 września 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie, pod opieką nauczycielek: Agaty Bieni i Barbary Moskal - Puz, wzięli udział w V-tym Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia - WMTDay.

Akcja ta miała zachęcić do przypomnienia sobie - w przyjemny, niecodzienny sposób - tabliczki mnożenia.

W tym dniu uczniowie naszej szkoły stali się egzaminatorami i sprawdzali stan "tabliczkowej wiedzy" wśród starszych kolegów, nauczycieli, obsługi szkoły, a nawet dyrekcji. Patrole Egzaminacyjne wyszły też poza teren szkoły - do Urzędu Gminy w Korczynie, biblioteki, przedszkola. Jak się okazało, taka niecodzienna zamiana ról była bardziej stresująca dla dorosłych, ponieważ dzieci - zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora - spisały sie na medal.

Należy wspomnieć, że przygotowania do akcji zaczęły sie dużo wcześniej. Uczniowie wykonali piękne plakaty, potrzebne rekwizyty, ozdabiali wspólnie z nauczycielami szkołę w dekoracje z tabliczką mnożenia i oczywiście nadrabiali po wakacyjnej przerwie zaległości w tym zakresie.

Sama akcja przebiegała w radosnej atmosferze i wyłoniła wielu Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Mamy nadzieję na kontynuację przedsięwzięcia w latach następnych.

Barbara Moskal - Puz
Agata Bienia

Zdjęcia: Agata Bienia, Jakub Wieczorek

Tags: matematyka, WMTDay