Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wydanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi w sekretariacie szkoły w dniu 8 lipca (piątek) 2022 r. w następujących godzinach:

Oddział Godzina
odbioru zaświadczeń
A 9:00 - 9:30
B 9:30 - 10:00
C 10:00 - 10:30 
D 10:30 - 11:00
E 11:00 - 11:30
F 11:30 - 12:00