Komunikat

Informacja

W okresie od 11 lipca do 15 sierpnia 2022 r.

sekretariat szkoły czynny w każdy wtorek i czwartek

w godzinach od 9:00 do 12:00.

Karty rowerowe będą wydawane

w dniach dyżuru sekretariatu.