Stypendia i nagrody Wójta Gminy Korczyna

Komunikat

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Rada Gminy Korczyna podjęła uchwałę zmieniającą warunki przyznawania stypendiów i nagród Wójta Gminy Korczyna.

Stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy uzyskali
średnią ocen klasyfikacji rocznej co najmniej 5,75.

Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Wójta Gminy Korczyna 
został przedłużony do 31 lipca 2021 r.

Stosowny wniosek zostanie udostępniony
w najbliższym czasie na stronie szkoły.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły