• Start
  • Komunikaty
  • INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Informuję, że wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021 organizowane są - przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - konkursy przedmiotowe z poszczególnych przedmiotów nauczania.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji konkursów pod adresem:

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2020-2021/

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w konkursach wychowawcy klasy w terminie do 13. listopada (tj. piątek) 2020 r.

Konkursy przedmiotowe rozpoczynają się o godzinie 10:00.

Wyjątkiem jest konkurs z języka polskiego,
który rozpoczyna się o godzinie 12:00.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły