Informacja dotycząca fluoryzacji w klasach II-VI

W bieżącym roku szkolnym prowadzona będzie u dzieci fluoryzacja zębów. Obowiązują zgody rodziców z ubiegłego roku. W przypadku zmiany decyzji rodzice proszeni są o przekazanie pisemne informacji do gabinetu pielęgniarki szkolnej w poniedziałek 05.10.2020 r.

Tags: komunikat