Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej

W dniach 5 - 7 listopada 2019 roku gośćmi w naszej szkole byli ratownicy medyczni, którzy przeprowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach brali  udział wszyscy uczniowie z klas I- VIII. Podczas szkolenia można się było dowiedzieć wielu ciekawych informacji z dziedziny ratownictwa przedmedycznego, np. kogo nie należy układać w tzw. „pozycji bezpiecznej” lub kiedy należy zacząć masaż serca, a także poznać różne  przykłady  postępowania podczas zagrożenia życia i zdrowia drugiej osoby. Oprócz części teoretycznej odbyły się również zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie mogli poćwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo - oddechową, a także układanie człowieka w pozycji bezpiecznej.

Po zakończonym szkoleniu uczniowie wrócili na lekcje – niektórzy z nową wiedzą, a niektórzy z cenną powtórką nabytych już wcześniej  wiadomości. Z pewnością czas ten nie był stracony, gdyż zasad bezpieczeństwa powinno się uczyć od najmłodszych lat, by później  -w razie potrzeby – umiejętnie je wykorzystać i nie być bezsilnym w sytuacji zagrożenia zdrowia  bądź życia.

Alicja Pudło
Ewa Sikora

Tags: PCK, szkolenie