Uczniowie SP w Korczynie wolontariuszami akcji Pola Nadziei

Dnia 13 kwietnia 2019 roku społeczność Korczyny po raz kolejny włączyła się do ogólnoświatowej akcji Pola Nadziei. Jej celem jest szerzenie idei hospicyjnej, a także pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia.

Organizatorem akcji na terenie naszej miejscowości była Szkoła Podstawowa w Korczynie. Wolontariusze - to uczniowie, którzy kwestowali koło kościoła w Korczynie. Wszyscy darczyńcy otrzymywali żonkila, przypominającego o ludziach, którzy cierpią i czekają na wsparcie.

Mieszkańcy Korczyny udowodnili, że nie przechodzą obojętnie obok drugiego człowieka oraz mają wielkie i szlachetne serca. W sumie, po komisyjnym przeliczeniu, okazało się, że zebrano 2299,85 złotych. Pieniądze zostały przekazane na konto krośnieńskiego hospicjum.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, licząc równocześnie na wsparcie w przyszłym roku. Szczególne wyrazy uznania należą się również kwestującym uczniom i harcerzom ze Szkoły Podstawowej w Korczynie, którzy aktywnie i bezinteresownie włączyli się w akcję.

Alicja Pudło
Ewa Sikora
Magdalena Potyrała
Janusz Paradysz

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: akcja charytatywna, Pola Nadziei