Pokazy szermierki w Szkole Podstawowej w Korczynie

15 czerwca w Szkole Podstawowej w Korczynie członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokolik MOSiR Krosno zaprezentowali walkę na szpady. Oprócz zmagań pokazowych uczestnicy spotkania mieli okazję poznać historię białej broni i jej rodzaje oraz regulamin walki szermierczej.
Szermierka jest olimpijskim sportem walki od 1896 roku. Sedno stanowi umiejętność zadawania trafień i ich unikania. Istotą tego sportu jest trafna i szybka reakcja, uwaga, błyskawiczna ocena sytuacji i podejmowanie szybkich decyzji.

Wyróżnia się 3 konkurencje: walkę na florety, w której należy wykonać pchnięcie na tułów, walkę na szpady, w której należy wykonać pchnięcie na całe ciało szermierza oraz walkę na szable, w której należy wykonać cięcie na tułów, ramiona i maskę. Czas trwania rozgrywki do 5 punktów wynosi 3 minuty, w walkach pucharowych - do 15 punktów 3 x po 3 minuty z minutowymi przerwami. Długość pola walki to 14 metrów.

Uczniowski Klub Sportowy Sokolik MOSiR Krosno prowadzi szkolenie szermiercze dla dziewcząt i chłopców w szpadzie. Zajęcia odbywają się w Centrum Podkarpackiej Szermierki w Krosnie przy ul. Bursaki 41.

Wiktor Uliasz, klasa VII c

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: szermierka, pokazy