Uczniowie SP w Korczynie wolontariuszami akcji Pola Nadziei

Dnia 25 marca 2018 roku społeczność Korczyny po raz kolejny włączyła się do ogólnoświatowej akcji Pola Nadziei. Jej celem jest szerzenie idei hospicyjnej, a także pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia.

Organizatorem akcji na terenie naszej miejscowości była Szkoła Podstawowa w Korczynie. Wolontariusze - to uczniowie, którzy kwestowali koło kościołów w Korczynie i w Spornem. Wszyscy darczyńcy otrzymywali żonkila, przypominającego o ludziach, którzy cierpią i czekają na wsparcie.

 

Mieszkańcy Korczyny udowodnili, że nie przechodzą obojętnie obok drugiego człowieka oraz mają wielkie i szlachetne serca. Wolontariusze rozdali około 500 żonkili. W sumie, po komisyjnym przeliczeniu, okazało się, że zebrano 4152,70 złotych oraz 20 centów. Pieniądze zostały przekazane na konto krośnieńskiego hospicjum.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, licząc równocześnie na wsparcie w przyszłym roku. Szczególne wyrazy uznania należą się również kwestującym uczniom I harcerzom ze Szkoły Podstawowej w Korczynie, którzy aktywnie i bezinteresownie włączyli się w akcję.

Alicja Pudło
Jolanta-Michalik- Kozioł
Ewa Sikora
Agnieszka Kowalczyk

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Kroczynie

Tags: akcja charytatywna, Pola Nadziei