Bezpieczeństwo na co dzień

Bezpieczeństwo to priorytet w działalności szkoły. Aby uczniowie  świadomie poruszali się po drogach jako piesi i rowerzyści, a także odpowiedzialnie funkcjonowali w cyberprzestrzeni i Internecie nauczycielki SP w Korczynie: Ewa Sikora i Alicja Pudło zorganizowały  warsztaty tematyczne z przedstawicielami korczyńskiej Policji - z asp. sztab. Arturem Furtkiem i asp. Krzysztofem Wiśniowskim. Spotkanie ze stróżami prawa odbyło się 18 października 2017 roku. Podczas prelekcji uczniowie uczyli się podstawowych zasad zachowania na drodze. Ich dobra znajomość sprawi, że będą bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.

W dalszej części spotkania policjanci z Korczyny poruszyli temat bezpieczeństwa w Sieci. Użytkownicy Internetu, którymi są nasi uczniowie, poznali zagrożenia związane z nieodpowiednim korzystaniem z mediów społecznościowych.

Cyberprzemoc wśród dzieci i nieumiejętność chronienia przez nich swojego wizerunku oraz  wrażliwych danych osobowych, to poważny problem, który dotyczy głównie popularnego serwisu Facebook. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak dbać o bezpieczne korzystanie z tego portalu i jak unikać zagrożeń związanych z agresją internetową, a także chronić swoją prywatność poprzez niepublikowanie nieodpowiednich zdjęć.

Warto zaznaczyć, że najlepszym sposobem na nauczenie dzieci bezpiecznego zachowania jest dawanie im odpowiedniego przykładu przez odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych i bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym.

E. Sikora, A. Pudło

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: spotkanie, policja