Nauka i zabawa z językiem angielskim

YOUNGSTER

Od kilku lat w Gimnazjum im. Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie realizowany jest projekt Youngster. Są to dodatkowe godziny języka angielskiego przeznaczone dla klas trzecich. W tym roku szkolnym w projekcie uczestniczyło 26 uczniów, podzielonych na dwie grupy prowadzone przez anglistki: Martę Malinowską i Annę Waśko.

Co wtorek spotykaliśmy się na 3 lub 2-godzinnych zajęciach (okazjonalnie odbywały się w sobotę), przebiegały one w bardzo przyjaznej atmosferze. Panie przekazywały nam informacje, stosując różne formy i metody pracy, dzięki temu nasze lekcje były urozmaicone, a wiedza łatwiej przyswajana. Dzięki  zajęciom rozwinęliśmy nasze umiejętności językowe, dowodem na to są wysokie wyniki na testach zwanych "Progress Tests". W trakcie trwania zajęć przystąpiliśmy do trzech takich testów, miały one na celu sprawdzenie naszej wiedzy nabytej podczas dodatkowych zajęć języka angielskiego. Pod koniec roku szkolnego cztery osoby (Natalia Niżnik, Katarzyna Such, Gabriela Urba i Barbara Wajdowicz), które uzyskały najwyższy wynik na testach, zostały nagrodzone odtwarzaczami MP3 oraz słuchawkami.

By miłym akcentem zakończyć nasze cotygodniowe spotkania, każda grupa wraz ze swoją nauczycielką udała się na małą wycieczkę. Jedni wybrali się na kręgle, drudzy na pizzę.

Natalia Niżnik, uczennica klasy 3a