Szlachetna Paczka i konkurs bożonarodzeniowy

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Korczynie zorganizowali jak co roku konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny.

Przedsięwzięcie cieszyło się niemałym zainteresowaniem, jury złożone z członków SU oceniło 25 prac, z których wybrało 5 najciekawszych. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Aleksandra Prajsnar Ib

II miejsce: Karolina Gonet, Olga Łuksa III b

III miejsce: Adrian Rzeszutek II b

Wyróżnienia: Sara Kuliga I b, Mateusz Lachiewicz III c.

Zwycięscy odebrali nagrody z rąk przewodniczącej SU Weroniki Jurczyk. Natomiast prace wraz z najszczerszymi życzeniami trafiły do Wójta Gminy Korczyna, Dyrekcji ZS w Korczynie, GZEAS-u, pracowników szkoły oraz zaprzyjaźnionych z placówką osób.

W grudniu na terenie Zespołu Szkół w Korczynie prowadzona była również akcja SZLACHETNA PACZKA. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum ofiarowali wiele produktów żywnościowych oraz przyborów szkolnych. Dary zostały rozdysponowane oraz w formie paczek przekazane potrzebującym rodzinom związanym z naszą szkołą. Dziękujemy ofiarodawcom za życzliwość i hojność.

Organizacją ww. przedsięwzięć zajęły się opiekunki samorządów szkolnych: Alicja Pudło oraz Jolanta Michalik-Kozioł.

Jolanta Michalik-Kozioł

Zdjęcia: Weronika Jurczyk